Egil Steffensen (til venstre), Rune Petter Stene og Thomas Geving har planene klare for Stranda boligpark i nedre del av jordet, rett bak Doktorgården og eiendommen til Brit og Reidar Einvik.

De vil bygge Flatangers første boligblokk

Her kan Flatangers første boligblokk komme. Tre aktører har gått sammen og presenterer nå planer om 24 leiligheter i Stranda boligpark.


- Dette er den beste tomta i Flatanger, mener Egil Steffensen i Trønderelement, Rune Petter Stene  i BS Entreprenør og Thomas Geving i Bråholmen Eiendom.

De søker nå kommunen om å få kjøpe ei tomt på 4 dekar på jordet bak Doktorgården og Brit og Reidar Einviks eiendom. Kommunen eier jordet, etter at det ble kjøpt i forbindelse med utbygginga av pleie- og omsorgstunet.

Stranda boligpark slik arkitekten og initiativtakerne ser den for seg. (Tegning: HD Plan & Arkitektur)

Ennå er det ikke laget noen reguleringsplan for området, og andre aktører har tidligere signalisert interesse for å bygge leiligheter i det samme området.

- Tomta er svært attraktiv for boligformål. Den er sentrumsnær, med butikk, restaurant, kafé, frisør og småbåthavn som nærmeste nabo. Dessuten er tomta solrik og har utsikt over fjorden, sier Thomas Geving.

Nytt for Flatanger
Boligprosjektet er noe helt nytt i Flatanger. Det planlegges bygd 24 leiligheter fordelt på tre etasjer pluss parkeringskjeller. Leilighetene vil bli 3- og 4-roms på cirka  65-90 kvadratmeter, med høy standard og heis.

- Vi planlegger å bygge i to byggetrinn, med 12 leiligheter i første omgang og heis i et mellombygg. Det blir en noe høyere standard enn det som er bygd av leiligheter på Lauvsnes tidligere, sier Egil Steffensen.

Boligblokka vil få en grunnflate på 600 kvadratmeter, og totalt 1800 kvadratmeter boligareal fordelt på tre etasjer.

Initiativtakerne vil ikke anslå noen pris verken på leilighetene eller prosjektet som sådan, som er planlagt som et borettslag.

De er klar over grunnforholdene, og er beredt på å pæle ned til fjell.

Den nye boligblokka er tenkt plassert i nedre kant av jordet som kommunen har kjøpt. (Tegning: HD Plan & Arkitektur)

Slik blir boligblokka sett ovenfra med utsikt over Stamnesråsa. (Tegning: HD Plan & Arkitektur)

- Vi håper at kommunen ser positivt på våre planer og søknad om å få kjøpe tomt, sier Rune Petter Stene.

De tror det er et marked for denne type leiligheter i sentrum.

- Vi tror noen sitter på gjerdet og venter på at det skal bygges nye leiligheter på denne tomta. Det kan i neste omgang frigjøre bruktboliger for yngre familier. Den siste tida har det jo vært stor tilflytting og mange unge ønsker seg hus, sier Stene.

Thomas Geving (til venstre), Rune Petter Stene og Egil Steffensen har lagt planer om et stort boligprosjekt midt i sentrum på Lauvsnes.
Konkurrenter går sammen
Både BS Entreprenør og Trønderelement har bygd leiligheter i Flatanger de siste åra. Nå går de fra å være konkurrenter til å samarbeide. Bråholmen Eiendom driver med eiendomsutvikling hovedsakelig i Namsos og på Helgeland.

- Vi mener at vi i fellesskap har det som skal til for å lykkes med et slikt prosjekt, sier Thomas Geving.

- Men hvorfor har to konkurrerende entreprenører funnet sammen?
- Vi er gode på litt forskjellige ting. Egil er god på noe, og vi på noe annet. Å kombinere erfaringene fra de to bedriftene, kan være bra, sier Rune Petter Stene.

- Hvis dere får kjøpe tomta og realisere prosjektet, når kan det bli byggestart?
- Vi vet ikke hvordan den videre prosess vil bli, så det er vanskelig å si noe om når vi kan komme i gang og når det kan være ferdig, sier Thomas Geving.