Debatt

Økt innsats mot vold i nære relasjoner

KRONIKK: Vold i nære relasjoner er et betydelig samfunnsproblem som norsk politi tar på alvor. Fysisk og psykisk vold mot ektefelle/samboer og barn er ikke bare svært helseskadelig, men også brudd på menneskerettighetene og straffbart.