Næringsliv

Look to Flatanger

KRONIKK: Målsettingene for det videre klyngesamarbeidet i Flatanger bør være å styrke samarbeidet mellom aktørene lo­kalt, å styrke posisjonen i Midt-Norge og å styrke samarbeidet med de mest relevante kun­nskapsleverandørene, skriver Frode Blakstad i denne kronikken.


Jan Arne og Viktor hedret

Jan Arne Olsen og Viktor Grønhaug er tildelt Norges Vels fortjenstmedalje etter mer enn 30 års arbeid på kraftverkene i Flatanger – først i Van Severen, senere i Småkraft.


Rognkjeksa som forsvant

KRONIKK: Dør det virkelig så mange rensefisk i norske merder hvert år, eller har metodene vi bruker i dødfiskregistreringen så store svakheter at vi ender opp med tall som ikke gjenspeiler virkeligheten?


Spenstige planer for industri og boliger

Flatanger kommune presenterer spenstige planer for et nytt industriområde, nytt boligfelt og rorbuanlegg i en mulighetsstudie for Storlavika 2, Leite og Strømsveien.