Næringsliv

Flere eiere inn i rørleggerfirma

Trønderelement og Comfort Bjørn Seem går nå inn som medeiere i Are Krogstads firma Flatanger Rørservice AS. Selskapet får fire ansatte og endrer navn til Comfort Flatanger.


Pris som beste smoltprodusent

Flatanger Settefisk er kåret til beste smoltprodusent i Midt-Norge, basert på høy overlevelse og hurtig vekst. Prisen ble feiret med bløtkake til de ansatte på Lauvsnes.


52.000 laks rømte i Jøssundfjorden

Rømninga fra Marine Harvest sitt anlegg i Austvika i Jøssundfjorden, viser seg nå å være større enn først antatt. Om lag 52.000 laks rømte fra anlegget.


Flatanger-firma bak nytt målesystem

Flatanger-firmaet Meox har i samarbeid med Bjørøya utviklet et nytt system for måling av fôrnivå i siloene på fôrflåtene i oppdrettsnæringa. Nyvinningen vekker allerede stor interesse.


Rekordresultat for Bjørøya AS

Bjørøya AS slo i fjor alle rekorder med et overskudd før skatt på en kvart milliard kroner. Omsetninga ble på 608 millioner kroner, en økning på 221 millioner fra året før.


Rørlegger etablerer avdeling i Flatanger

Rørleggerfirmaet J. Nilsen VVS i Namsos etablerer seg i Flatanger. Viktor Hofstad er ansatt ved den nye avdelinga, og han flytter til Flatanger med samboer og tre barn.


Mot fusjon for AQS og KB Dykk

AQS AS og KB Dykk AS har inngått en intensjonsavtale om fusjon. Det nye selskapet blir landets nest største servicebåtrederi, med 165 ansatte og 23 fartøy.