Debatt

Look to Flatanger

KRONIKK: Målsettingene for det videre klyngesamarbeidet i Flatanger bør være å styrke samarbeidet mellom aktørene lo­kalt, å styrke posisjonen i Midt-Norge og å styrke samarbeidet med de mest relevante kun­nskapsleverandørene, skriver Frode Blakstad i denne kronikken.


Rognkjeksa som forsvant

KRONIKK: Dør det virkelig så mange rensefisk i norske merder hvert år, eller har metodene vi bruker i dødfiskregistreringen så store svakheter at vi ender opp med tall som ikke gjenspeiler virkeligheten?


Kjære Trønderenergi!

DEBATT: Hva koster det å flytte denne turbinoppstillingen x-antall meter lenger inn på fjellet så denne grenda som Odd Uran bor i, blir skånet for støy og skyggekast? spør Ragnhild Eidshaug i dette debattinnlegget.


Brua som ble til ei kai som ble til ingenting

DEBATT: Min oppfordring til politikere i Flatanger er å ikke stå med lua i hånden den dagen en detaljplan for Innvordfjellet vindkraftverk kommer, skriver Jan Ulvesten i dette debattinnlegget.


Vindkraft og lavfrekvent støy

DEBATT: Jeg lurer på hvorfor vi som beboere ikke har fått opplysninger om hvilke helseplager vi kan forvente som beboere i nærheten av et vindkraftverk, skriver Trond H. Hansen i dette debattinnlegget.


– Stopp vindkraftutbygginga på Sørmark- og Innvordfjellet

DEBATT: Flatanger SV og Namsos SV vil foreslå å stoppe utbygginga av vindkraftverk på Innvordfjellet på det første ordinære kommunestyremøtet etter valget. Flatanger SV vil også gjøre det samme for Sørmarkfjellet, skriver de to partiene i dette leserinnlegget.