Debatt

Kjære Trønderenergi!

DEBATT: Hva koster det å flytte denne turbinoppstillingen x-antall meter lenger inn på fjellet så denne grenda som Odd Uran bor i, blir skånet for støy og skyggekast? spør Ragnhild Eidshaug i dette debattinnlegget.


Brua som ble til ei kai som ble til ingenting

DEBATT: Min oppfordring til politikere i Flatanger er å ikke stå med lua i hånden den dagen en detaljplan for Innvordfjellet vindkraftverk kommer, skriver Jan Ulvesten i dette debattinnlegget.


Vindkraft og lavfrekvent støy

DEBATT: Jeg lurer på hvorfor vi som beboere ikke har fått opplysninger om hvilke helseplager vi kan forvente som beboere i nærheten av et vindkraftverk, skriver Trond H. Hansen i dette debattinnlegget.


– Stopp vindkraftutbygginga på Sørmark- og Innvordfjellet

DEBATT: Flatanger SV og Namsos SV vil foreslå å stoppe utbygginga av vindkraftverk på Innvordfjellet på det første ordinære kommunestyremøtet etter valget. Flatanger SV vil også gjøre det samme for Sørmarkfjellet, skriver de to partiene i dette leserinnlegget.


Hubroen ofres for vindkraftindustri

KRONIKK: Vindkraftanleggene langs Trøndelagskysten industrialiserer vår kystlynghei, og hubroen står i fare for å bli utryddet i Trøndelag, skriver Hege Loholt og Alette Sandvik i denne kronikken.


Fylkesmannen bryr seg

KRONIKK: Når Fylkesmannen griper inn, er det ikke for å være til bry, men for å bry seg om, skriver fylkesmann Frank Jenssen i denne kronikken.


Formannskapet svarer om kunstgressbane

Et enstemmig kommunestyre står bak vedtaket om å bygge kunstgressbane i Flatanger. Det skriver formannskapet i Flatanger i et svar til det åpne brevet fra Kari Leknes, Ellen Hustad og Målfrid Havstein.