Her kommer Folla Maritimes nye anlegg til 75 millioner kroner, med Trøndelags største båtheis. Fra venstre: Camilla Kvaløsæter, Greger Samuelsen og Runar Brennvolleng.

Bygger nytt for 75 millioner - dobler antall ansatte

Folla Maritime Service AS satser på å øke fra 20 til 30-40 ansatte når bedriften er i full drift i nye lokaler i Storlavika i Flatanger. Der skal den ta i bruk Trøndelags største båtheis.


Byggeprosjektet har økt i omfang siden de første planene ble lagt. Først var det snakk om 30 millioner kroner, men nå blir investeringa på 75 millioner kroner.

Økninga skyldes at både bygget og båtheisen blir større enn først planlagt. Båtheisen skal kunne ta båter  opp til 420 tonn, mens den første var beregnet for båter opp til 200 tonn.

Båtheisen blir Trøndelags største - og kanskje også en av de aller største i landet.

Dette er samme type båtheis som skal installeres i Storlavika.

Nesten to mål bygg
Med større båtheis måtte også bygget bli større og høyere. Bygget får en grunnflate på 1.850 kvadratmeter, og det blir hele 20 meter høyt med en 18 meter høy port, slik at båtheisen kan kjøre inn og ut med store båter.

- Kundene har signalisert at de ønsker en stor heis. Siden vi begynte å planlegge, er båtene blitt større. Denne kan ta Bjørøyvær og andre servicebåter opp til cirka 24 meter, sier markedssjef Greger Samuelsen i Folla Maritime.

Det bygges også mesanin, en mellometasje, på høyde med båtripa, noe som gjør at arbeidsfolket kan gå inn og ut av båten under bygging og service. Totalt bruksareal blir på 2.400 kvadratmeter.

Den nye produksjons- og servicehallen blir på hele 1850 kvadratmeter, og den blir 20 meter høy. Trøndelags største båtheis skal installeres for å ta opp båter som veier opp til 420 tonn. (Tegning: HD Plan & Arkitektur)

Slik blir nyhallen til Folla Maritime i Storlavika. Båtheisen går på hjul og tar i land båter i dokka til høyre for hallen. (Tegning: HD Plan & Arkitektur)
En god forretningsidé
Utbygger er Storlavika Eiendom AS, som eies av Bjørøya Holdning. Folla Maritime Service skal leie anlegget.

Per Anton Løfsnæs, konsernsjef i Bjørøya.

- Vi går inn i dette prosjektet fordi vi mener det er en god forretningsidé. Vi har hatt et forhold til Folla Maritime i mange år, både på vedlikehold og bygging av båter. Bjørøya har båter og flåter som må vedlikeholdes, og det kan godt hende at vi på sikt gjør alt vedlikehold i Storlavika, sier konsernsjef Per Anton Løfsnæs.

Også AQS og andre aktører på kysten har behov for vedlikehold, og grensa for PD-sonen ved Buholmråsa gjør at mange båter må opp for vask og desinfeksjon.

- Er det et poeng å slippe å gå over Folla for å få utført dette?
- Ja, avstand spiller en rolle. Vi må drive så effektivt som mulig. Samtidig har vi et godt forhold til Rørvik Marina og Moen, og vi ser for oss mer samarbeid med dem framover, sier Løfsnæs.
Satser stort på service
Med stor båtheis og rikelig med plass både inne og ute, vil Folla Maritime satse enda mer på service, vedlikehold og ombygging av fartøy enn i dag.

Kapasiteten økes kraftig med større plass og båtheis, som gjør at flere båter kan tas på land og jobbes på samtidig. I en tradisjonell slip kan bare en båt tas opp om gangen.

- Vi legger opp til samme nivå på nybygg som i dag. Men vi planlegger å splitte nybygg og service, slik at det blir egne folk som tar seg av serviceoppdragene. Vi planlegger gradvis å øke kapasiteten kraftig på service, og da blir det behov for flere ansatte, sier daglig leder Runar Brennvolleng i Folla Maritime.

Han mener at det med full drift på servicesida, vil bli behov for totalt 30-40 ansatte. I dag er det 20 ansatte i selskapet.

- Vi ser i dag at mange båter som har behov for service, havner andre steder fordi vi ikke har kapasitet til å ta imot dem, sier Brennvolleng.

I tillegg har både oppdrettere og servicebåtrederier ofte behov for å ta opp båter for vask og desinfisering, etter å ha vært i PD-sonen sør for Buholmråsa.

Runar Brennvolleng, Greger Samuelsen og Camilla Kvaløsæter i Folla Maritime på byggetomta. De gleder seg til nybygget står ferdig.
Mer effektiv drift
Dagens produksjon og service foregår på Øra, i svært tungvinte lokaler. Fire båter kan produseres eller være på service samtidig, og det er ingen uteplass bortsett fra i selve slippen.

- I dag bruker vi mye tid på logistikk, med flytting fram og tilbake. Det er også mye arbeid med å forberede slippsetting, sier logistikk- og administrerende leder Camilla Kvaløsæter.
- Hvordan blir arbeidsforholdene i de nye lokalene sammenlignet med de gamle?
- Det blir en formidabel forandring. De ansatte gleder seg. Dette har tatt tid, og de går og venter, og nå ser de at arbeidet har startet, sier Kvaløsæter.

I Storlavika er Frisendal i gang med å grave ut tomta. Planen er å sprenge ut noe fjell og legge masser i fylling der båtheisen skal gå.

BS Entreprenør starter å bygge hallen i mars. Hele anlegget skal etter planen stå ferdig i årsskiftet 2021/22.

Dagens lokaler er både svært tungvinte og gir en lite effektiv produksjon.
Starter med innbyttebåter
Folla Maritime har bygd båter i aluminium til oppdrettsnæringa siden 1994. I dag bygges det båter opp til 50 fot, både katamaraner og ettskrogsbåter. Mindre lokalitetsbåter på 35 fot er blitt populære, og de siste åra er det også levert flere hurtiggående personellbåter.

- Vi har nå levert en elbåt, og har nummer to klar for levering, sier Greger Samuelsen.

Nytt av året er at Folla Maritime kan ta båter i innbytte ved kjøp av nybåt. Fra før driver selskapet megling av bruktbåter. Begge deler gir økt arbeid, ettersom båtene ofte trenger oppgradering eller service før de kan selges.