Bussene begynner å kjøre midt på dagen torsdag.

Busstreik rammer Flatanger

Fra mandag må trolig elevene som bruker skolebuss mellom Lauvsnes og Kvalæysæter, komme seg til skolen ved egen hjelp, eller bli hjemme.


Busstreiken utvides fra lørdag, og alle organiserte bussjåfører i Trøndelag vil da være i streik.

Rundt 20 elever i Flatanger blir rammet av streiken. Elever fra Utvorda, Statland og Sørnesset blir ikke rammet.

Uten kollektivtilbud
Skolebussen som frakter elever fra videregående skole søndag kveld, er også tatt ut i streik, i likhet med bussen som går mellom Steinkjer og Namsos.

Bybussene i Namsos og skolebussene sørfra til Namsos er også rammet. Drosjenæringa er ikke berørt.

Flatanger er i realiteten uten tilbud om offentlig, kollektiv transport fram til streiken blir avblåst.
Landsomfattende
På landsbasis er nå 8.500 bussjåfører tatt ut i streik. Bussjåfører har ofte delt dag, med fri midt på dagen. De streikende krever bedre arbeidsforhold og høyere lønn, der lønna nærmer seg industriarbeiderlønnen.

Streiken startet søndag 20. september, der blant annet Oslo ble tatt ut i første runde. Fra lørdag 26. september er Trøndelag ett av de fylkene som rammes av streiken. Eneste mulighet for å unngå følgene av streiken, er hvis den avblåses før mandag. Dette kan skje ved at partene blir enige, eller om staten går inn med tvungen lønnsnemnd.

Noen få bussruter vil fremdeles gå, der sjåførene ikke er organisert, se her for mer info.