Betaler skoleskyss bare til Lauvsnes

Fra neste år vil ungdomsskoleelevene fra Utvorda dele seg på Statland skole og Lauvsnes skole. Selv om veien mellom Utvorda og Lauvsnes passerer rett ved skolen, vil ikke fylkeskommunen betale skyss for de elevene som skal av på Statland. Det vises til regler om at det skal betales skyss til nærmeste skole i egen kommune. Ordfører Olav Jørgen Bjørkås mener det vil bli dobbelt så dyrt å kjøre alle elevene til Lauvsnes. Han antyder til TA at det uansett vil være uaktuelt å sende de minste barna fra Utvorda til Lauvsnes.
TA skriver videre at fylkeskommunen ikke vil betale for at barneskoleelever i Hasvåg sørvest i Flatanger kjøres til Seter skole i Osen. De vil bare ta regningen for å kjøre barn fra Hasvåg-området rundt tre mil lengre hver vei for å komme seg til Lauvsnes.
Ordføreren har vært i kontakt med partifelle Tomas Iver Hallem som sitter på fylkestinget. Han har nå sendt et spørsmål til fylkesråd Tor Erik Jensen om denne saken.
Fylkesråd Tor Erik Jensen mener fylkeskommunen har strukket seg langt i forhold til Flatanger kommune. Han vil ikke svare på spørsmålet til TA før han har gitt sitt svar til Hallem om et par dager.
Funksjonsleder Ruth Lønnum Asperheim sier at man følger reglementet i denne saken.
- Tidligere har alle ungdomsskoleelever fra Utvorda og Sitter gått på Statland. Det som har dukket opp nå er at de skal både til Lauvsnes og Statland, sier hun til TA.