Bergingsbil berget bergingsbil

- Jeg ofret meg for kunden, sier sjåføren av bergingsbilen som ble stående nedsunket på jordet nedenfor veien like ved Stamnesbrua.

En betongbil hadde levert et lass betong til et fritidshus, og hadde kjørt seg fast på veien som ikke hadde særlig bæreevne.

Den første bergingsbilen ble tilkalt for å trekke denne løs. Men da det var fare for at betongbilen skulle velte, valgte bilbergeren å la sin egen bil synke ned for å berge betongbilen. Den kom seg løs og kjørte heim, mens bergingsbilen sto igjen på jordet.

Bergingsbilen veier i underkant av 20 tonn, og sto solid plantet på jordet, etter å ha berget betongbilen.

Uhellet skjedde midt på dagen, og i 18-tida hadde en kollega kommet til for å trekke løs den første bergingsbilen.

Operasjonen gikk greit, men veien ble stengt mens berginga pågikk.