- La oss bruke 17. mai på å spille, synge og feire grunnloven vår, Magnus Lagabøte sin landslov og at Norge har et sterkt folkestyre, skriver stortingsrepresentant Per Olav Tyldum i dette innlegget.
DEBATT

17. mai er en dag for å spille i korps, vise glede og feire våre verdier

Norges Nasjonaldag er en festdag, det er barnas dag, det er korpsenes store arena og det er en dag for masse is-spising og for å feire vår grunnlov hele dagen til ende.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Årets 17.mai-feiring synes jeg er ekstra spesiell. I en tid der det er økende konflikt på vårt eget kontinent, Russlands Innovasjon av Ukraina og den meget tilspissede Israel-palestinakonflikten gir dagen et mer alvorlig bakteppe. For i en urolig verden er det viktig at vi hegner om våre demokratiske verdier, slik nettopp 17. mai gjør.

I år feirer vi også at Magnus Lagabøtes landslov fyller 750 år. Dette var det første vellykkede forsøket i europeisk sammenheng på å lage en lov som gjaldt for hele riket. Loven slo fast likhet for loven og styrket ulike grupper i samfunnet, for eksempel kvinner og de som hadde lite verdier. Landsloven var viktig fordi landet fikk en lov som gjaldt for alle. 

Loven var basert på tingtradisjonen. Som bygget på lokal representasjon og deltakelse, ved at representanter fra lokale ting møtte på de fire sentrale lagtingene, slik som Frostatinget i vårt eget fylke. Lagabøte gjorde tinget til en domstol med stor innflytelse over bruken av loven. Dette bidro til å holde loven levende, relevant og respektert.  Landsloven er verdt å feire, da den var en forutsetning for Norges historiske utvikling.

Det er viktig på en dag som 17. mai og minnes og hedre de som har gått før oss, banet vei for at Norge er det demokratiet vi er i dag. Et demokrati og folkestyre som vi må hegne om og kjempe for å bevare. Vi kan ikke ta noe forgitt og må hver dag jobbe sammen for at folkestyret skal holdes levende.

Derfor skal jeg ta på meg korpsuniformen sammen med flere tusen andre korpsvenner i landet, spille i tog og forhåpentligvis spre glede. La oss bruke 17. mai på å spille, synge og feire grunnloven vår, Magnus Lagabøte sin landslov og at Norge har et sterkt folkestyre.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.