- Høyres oppskrift er flere attraktive boligtomter. Vi i Flatanger Arbeiderparti tror at bildet er litt mer komplekst enn som så, skriver Lisbeth Hustad i dette debattinnlegget, for anledningen fotografert foran et Flatanger-bilde av Wenche Dahle.
DEBATT

Vi trenger mer enn attraktive boligtomter

Jeg tror at alle ønsker vekst i Flatanger. Folketallet har stått stille i mange år. Både næringslivet og det offentlige sliter med rekrutering. En god del velger å pendle til Flatanger, men hva skal til for å få disse til å flytte hit og bosette seg her permanent?


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Høyres oppskrift er flere attraktive boligtomter. Vi i Flatanger Arbeiderparti tror at bildet er litt mer komplekst enn som så. Selvsagt trenger vi et sted å bo, men vi trenger også sosiale aktiviteter, gode tilbud i form av barnehage, skole, SFO, helsetilbud, treningsmuligheter for å nevne noe.

Mange innflyttere opplever nok at det er tungt å skaffe seg et sosialt nettverk ut over arbeidskollegaer her ute i havgapet. Det er viktig å finne aktiviteter der man kan treffe likesinnede – om det er fotball, musikk eller bare sosialt samvær. Alle mennesker i alle aldre har dette behovet for å få seg venner og høre til. Det er som oftest her frivillige lag og foreninger kommer inn.

I kommunen er vi så heldige at vi også har en Frivillighetssentral. Arbeiderpartiet tror at frivillighetssentralen kan få en støttende funksjon til annen frivillighet og sørge for at det skjer en samhandling mellom de ulike foreningene for å styrke det viktige arbeidet disse gjør. Prinsippet er at vi får til mer sammen enn hver for oss. Dette vil krever økte bevilgninger fra kommunen og et egnet sted å være.

Jeg tror at et levende samfunn med variert tilbud av kultur og sport er det som virkelig gir økt trivsel og kan bidra til at vi som allerede bor her blir her og at flere lar seg friste til en tilværelse i Flatanger.

Frivillige lag og foreninger kan bidra til bedre fysisk og psykisk helse for både unge og gamle. Det bør absolutt regnes inn under forebyggende helsetiltak. I den tiden vi er inne i nå, så øker andelen eldre mennesker i samfunnet. Det er egentlig ingen eldrebølge, men en konsekvens av at vi stadig blir gamlere. Når vi slutter å jobbe, mister vi mye av vårt sosiale liv som vi har gjennom jobben. For mange kan det det også bli vanskeligere å komme seg ut på grunn av sykdom. Vi må sørge for at det er at det også er aktiviteter for disse og at alle får mulighet til å delta på noe.

I motsatt ende finner vi barn og unge som også kan ha utfordringer med å komme seg til og fra aktiviteter som trening og fritidsklubb. Å få til ordningen hjem for en femtilapp for ungdommer som bor i Flatanger, bør være et oppnåelig mål den neste perioden.

Så tilbake til det jeg startet med. I Flatanger og mange andre kommuner i Trøndelag sliter alle med å få nok fagarbeidere med riktig kompetanse. Dette vil bli et vedvarende problem, da vi rett og slett ikke er nok folk.

Jeg tror det er viktig å ta godt vare på de ansatte som vi allerede har og utnytte kapasiteten på en best mulig måte. Vi må også gi de ansatte muligheter til å ta videre- og etterutdanning og til å utvikle seg innenfor organisasjonen. 100 % fast stilling må være hovedregelen i kommunen. Bruk av innleide vikarer innen helse må kun skje ved avvikling av ferie eller i ekstraordinære situasjoner. For det første er det unødvendig dyrt og for det andre frykter jeg at det går ut over pasientsikkerheten. Det bør heller ikke være mulig å stå i en deltidsstilling for deretter «shoppe» ledige vakter. Det skaper uforutsigbarhet for arbeidsgiver. Ordningen med helserekrutter eller bedre kjent som «Menn i helse» må videreføres i tillegg til andre lærlingeordninger.

Trygghet, muligheter og gode velferdsordninger vil bestandig være viktig for oss som bor her. Behovet for helsehjelp øker for alle aldre. Et godt helsetilbud lokalt, kan gjør at vi kan stå lenger i jobb og komme tilbake raskere om vi blir syke eller skadet. Bedre fasiliteter for fysioterapeutene med mulighet for gruppetrening kan være et slikt tilbud. Vi har også et tannlegekontor som kunne vært utnyttet bedre.

Til slutt vil jeg bare nevne at Flatanger Arbeiderparti ønsker å gjøre Flatanger til et bedre sted å bo ved å jobbe for:

  • redusert eiendomsskatt på bolig
  • beholde tilbringertjenesten
  • at alle skal ha tilgang internett og en god mobildekning
  • en ny trafikksikkerhetsplan for hele kommunen
  • vern av strandsonen. Ja til flere boliger, men ikke i sjøkanten!
Hele programmet finner dere på FB og snart kommer det også i postkassen din. Håper at alle bruker stemmen sin. Møt oss gjerne på Spar på lørdag mellom kl 12-14 og fortell oss gjerne hva du synes er viktige tiltak i kommunen

Godt valg!

Av Lisbeth Hustad, ordførerkandidat for Flatanger Arbeiderparti

 

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

 

 

 

 

 

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.