- Flatanger Sp skal være garantist for at det skal legges til rette for satsing på bolig, næring og infrastruktur i hele kommunen, først da er vi i stand til å toppe laget, skriver Rita Stamnes og Øivind Strøm i Flatanger Sp i dette debattinnlegget.
DEBATT

Vi må utvikle hele laget!


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatternes synspunkter.

 

Flatanger kommune har hatt en svært positiv utvikling de siste åra. Dette gjelder både innenfor næringsliv, offentlig satsing på skole- og helsebygg, og nå ser vi også at ting er i ferd med å løsne i forhold til digital infrastruktur som fiber og mobildekning. Dette har vært mulig å få til som følge av en kombinasjon av stødig og målrettet styring, og offensive prioriteringer fra et Sp-styrt Flatanger. Store inntekter fra både havbruksnæring og vindkraft har gjort omfattende offentlige investeringer mulig. 

På tross av dette ser vi at det i liten grad har gitt resultater i form av innbyggervekst. Flatanger kommune har over svært lang tid ligget på +/- 1100 innbyggere. Hvis vi på sikt skal klare å øke dette tallet, er vi avhengige av at hele laget, dvs hele kommunen, med alle grender har ei positiv utvikling. Vi trenger å knytte oss tettere sammen både gjennom realisering av veiprosjektet Sitter-Lauvsnes, og gjennom utvikling av et interntransporttilbud i kommunen. 

I dag er det enkelt å komme seg både fra Utvorda og Hasvåg til Namsos og hjem igjen for en billig penge gjennom tilbringerordningen. Derimot er det nesten umulig å komme seg fra grendene og inn til kommunesenteret på Lauvsnes uten at man kjører selv. Det medfører i praksis at både unge og gamle som bor ute i grendene ikke har anledning til å delta på aktiviteter, arrangementer og benytte seg av offentlige tilbud på Lauvsnes. Dette er ikke med på å bygge laget for framtida. Det er med på å skape avstand, og er med på å hindre utvikling og samhold. 

Samtidig er det viktig å være klar over at dette slår begge veier. Ny vei og bedre interntransport er ikke bare til fordel for grendene, det vil være en like stor fordel for sentrum. Lauvsnes og omegn har etterhvert stor knapphet på egnede bolig- og næringsarealer. Dette er det allerede god tilgang på i de fleste grendene, og får vi utnyttet disse fordelene i samspill mellom sentrum og grender, da har vi oppskrifta på ytterligere vekst i kommunen.  Ny interntransportløsning og veiutløsning er viktige ingredienser i dette. Flatanger Sp skal være garantist for at det skal legges til rette for satsing på bolig, næring og infrastruktur i hele kommunen, først da er vi i stand til å toppe laget!

Godt valg!

Av Øivind Strøm, 3.kandidat for Flatanger Sp og
Rita Stamnes, 4.kandidat for Flatanger Sp

 

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.