«Skal vi sikre sysselsetting og verdiskapning i hele landet, må vi sørge for at det blir bygd ut bredbånd der folk bor og jobber,» skriver Odd-Eirik Grøttheim i NTE Telecom i denne kronikken.
KRONIKK

Uten fiberbred­bånd, ingen 5G

Trodde du at trådløst bredbånd vil ta over for fiberbredbånd i fremtiden? Det er i så fall en vanlig misforståelse. Fiberbredbånd er faktisk det som gjør 5G mulig.KRONIKK:
Dette er en kronikk som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.


Enkelt forklart er fiberbredbånd internett med uendelig kapasitet, mens 5G-nettet er et godt supplement i områder der det ikke er praktisk eller økonomisk gjennomførbart å bygge ut fibernett. 

Som et hus uten grunnmur

5G er femtegenerasjons mobilnettverk som sender signalene via basestasjoner.  5G-teknologien forutsetter basestasjoner med fibertilknytning, og derfor er 5G-utbyggingen helt avhengig av at det bygges ut mer fiberbredbånd. 

Det er også flere andre argument for hvorfor vi bør satse på fiber når vi skal digitalisere samfunnet og unngå at det vokser frem en digital kløft.  

  • Med fiberbredbånd får du en egen fiberkabel inn til husveggen. Det betyr at verken kvaliteten eller hastigheten på nettet blir påvirket om naboene bruker nettet mye. Med et mobilnettverk, som 5G-nettet, blir hastigheten påvirket av ytre omstendigheter som avstanden til basestasjonen og hvor mange andre som bruker nettet samtidig.
  • Med fiberbredbånd kan du få hastigheter helt opp i 1000 megabit per sekund (Mbps); og det går like kjapt å laste ned fra nett som å laste opp. Til sammenligning vil 5G få hastigheter på godt over 100 Mbps når det er bygget ut.
  • Fiberbredbånd er en fremtidsrettet teknologi som varer for evig. I og med at signalene i fiberkablene sendes med lysets hastighet, er det bare utstyret som setter begrensninger for hvor raskt fiberbredbånd du kan få. 
Distriktene fortjener like godt nett som byene

Norge har kommet langt når det gjelder utbygging av fiberbredbånd men likevel er det altfor mange husstander som ikke har tilgang på det. Dessuten er det store forskjeller i høykapasitetsdekningen mellom bygd og by. Skal vi sikre sysselsetting og verdiskapning i hele landet, må vi sørge for at det blir bygd ut bredbånd der folk bor og jobber. 

NTE har systematisk bygd fiber hjem til trønderne i over 15 år; både på bygda og i byen. Gjennom ordningen med bygdefiber bidrar vi med utbygging av fiber i områder der det ellers ikke ville vært økonomisk forsvarlig å bygge fordi det bor for få mennesker der eller fordi det er for langt mellom husene. 

Det skulle da også bare mangle. Fiberbredbånd er en kritisk faktor for utdanning, næringsutvikling og bolyst. Det er en utfordring hvis det skapes et digitalt klasseskille mellom de som har og de som ikke har fiberbredbånd.

Ja takk, begge deler

Selv om vi mener at fiberbredbånd er å foretrekke, er vi glade for at 5G-nettet nå bygges ut. Det er et godt supplement til fiberbredbånd; for eksempel på hytta eller når du er på farten, eller på steder hvor det ikke er mulig å bygge ut fibernett. 

Teknologien som gir oss nettilgang utvikler seg stadig. Likevel vil fiberbredbånd fortsatt alltid være den raskeste og mest stabile nettilgangen - uansett om du bor i byen eller på bygda. 

Av Odd-Eirik Grøttheim, administrerende direktør i NTE Telekom

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.