- Flatanger Høyre mener at en av forutsetningene for videre utvikling er at kommunen legge til rette for å få etablert nytt industriområde og nye attraktive områder for boligbygging, skriver Høyres førstekandidat, Knut Staven, i dette debattinnlegget. (Arkivfoto)
DEBATT

Stort behov for industri- og bolig­områder i Flatanger


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.


Flatanger har de siste årene hatt en positiv utvikling når det gjelder utvikling av nye arbeidsplasser, boligbygging og tilflytting av ungdommer. Næringslivet har
spilt en hovedrolle i denne utviklingen. Kommunen har også vært en god
støttespiller for næringslivet med hensyn til å tilrettelegge for utviklingen vi har
hatt.

Vår største utfordring i årene framover er å opprettholde og videreutvikle
denne positive trenden.

Flatanger Høyre mener at en av forutsetningene for videre utvikling er at kommunen legge til rette for å få etablert nytt industriområde og nye attraktive
områder for boligbygging.

Flatanger Høyre vil jobbe aktivt for at Storlavika 2 kan etableres så raskt som mulig i kommende valgperiode. Dette innebærer at den påbegynte reguleringsplanen må ferdigstilles og vedtas, og at kommunen kommer til enighet med grunneierne om kjøp av området til en fornuftig pris. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør ekspropriasjon av området forberedes og gjennomføres. Arbeidet med å etablere Storlavika 2, har så langt dratt ut i tid. Flatanger har i dag få industriområder å tilby bedrifter som vil etablere seg, så dette haster.

Det har de siste årene blitt bygget mange nye boliger på Lauvsnes, noe som har ført at det er få ledige attraktive regulerte tomter å velge mellom. For å få flere
ledige boligtomter på Lauvsnes, mener Flatanger Høyre at det må jobbes med å
etablere et boligfelt langs Toppsundet fram til området som er fredet i forbindelse med fornminner (gravhauger). Det vil i praksis si at man viderefører dagens bebyggelse nordover langs sjøen og oppover i terrenget. Dette tror vi vil bli svært attraktive tomter, samt at det er en helhetlig utvidelse av bebyggelsen på Lauvsnes.

I tillegg til dette må det også ses på andre tilgjengelige områder som kan tas i
bruk. Områder på Stamnes kan også være aktuelt å vurdere i denne sammenheng.

Av Knut Staven, førstekandidat Flatanger Høyre

 

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.