Et interimsstyre ble valgt og skal jobbe videre med å danne et lokallag av Naturvernforbundet. Fra venstre: Ida-Magrit Lindstad Angen, Knut Johnsrud, Berit Hestnes og Mads Kristiansen.

Skal forsøke å stoppe vindkraftverk

Vindkraftmotstanderne har ikke gitt opp kampen. Over 70 personer deltok på det åpne folkemøtet om vindkraft mandag kveld, og Naturvernforbundet danner lokallag i Flatanger.


Etter det åpne møtet var det et eget møte for å stifte lokallag, og der ble det valgt et interimsstyre som skal fungere fram til et stiftelsesmøte.

Knut Johnsrud, lokal kontakt for Naturvernforbundet, anser ikke kampen som tapt, selv om det er annonsert byggestart i april i Sørmarkfjellet på grensa mellom Flatanger og Osen.

Håper å stoppe arbeidet
- Spaden er ikke satt i jorda. Vi håper i det lengste å få stoppet arbeidet. Det er anlegg som har fått konsesjon tidligere, som er blitt stoppet på grunn av manglende utredninger eller saksbehandlingsfeil, sier Johnsrud.

Han var en av innlederne på det åpne møtet. Der deltok også generalsekretær Maren Esmark og fagsjef Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet, og Stian Holmen Lein viste en film fra Sørmarkfjellet.

Esmark og Håpnes orienterte om vindkraft mer generelt, og tilstanden i Norge. De mente det ville bli store inngrep i Sørmarkfjellet, og var kritiske til kvaliteten på konsekvensutredningene og hvilke hensyn som er tatt til disse utredningene da konsesjon ble gitt.
Viktig for bolyst
Knut Johnsrud innledet om vindkraftsaken i Flatanger, og fortalte om hvorfor han er så engesjert i denne saken.

- Som økonom har jeg lært at knapphetsgoder blir etterspurt og får en høy pris. I dag er uberørt natur, ro og stillhet et knapphetsgode, og vi er nå i ferd med å ødelegge vårt største fortrinn, sa Johnsrud.

Han var opptatt av bolyst og hva som skal til for å få folk til å velge å bo i Flatanger. Arbeidsplasser er ikke lenger en utfordring. Det er derimot det å få folk til å bosette seg i kommunen.

- Jeg har tro på Flatangers næringsliv. Vi må ha noe som gjør at ungdommen velger akkurat Flatanger som bo- og arbeidssted. Jeg er overbevist om at nettopp flatangernaturens kvaliteter er det fortrinnet som skal til for å vinne konkurransen om arbeidskrafta. Framtidig næringsutvikling må skje sånn at vi bevarer det som gjør det attraktivt å bo og feriere her, sa Knut Johnsrud.

Han redegjorde også for den politiske snuoperasjonen i kommunen, der et klart kommunestyrevedtak om nei til vindkraft, i neste periode ble omgjort til et ja med knappest mulig flertall etter benkeforslag i en orienteringssak.
Stifter lokallag
Etter det åpne møtet ble 22 personer igjen for å diskutere om det skal stiftes et lokallag av Naturvernforbundet i Flatanger. Det ble det eneighet om, og et interimsstyre ble valgt som skal arbeide fram til et stiftelsesmøte.

- Har dere konkludert om hvordan vindplanene skal stoppes?
- Nei, vi har ikke konkludert. Men vi må gå på myndighetene og opinionen, sier Johnsrud.

Han mener også at politikerne i eierkommunene - de som eier Trønderenergi, en av utbyggerne på Sørmarkfjellet - må på banen.

- Fylkesordfører Tore O. Sandvik innrømmet nylig at det var feil å gi tillatelse til å bygge ut Storheia på Fosen. Flere politikere må komme på banen og våge å si at de tok feil. Veldig mange ante ikke konsekvensen av vindkraftplanene, før de nå ser hvordan det blir. Det er uberørt natur som blir ødelagt, og det er bare Sverige og Norge som gi tillatelse til sånt. Det er helt meningsløst, sier Knut Johnsrud til Flatangernytt.