DEBATT

Oppdrettsnæringen har vokst ut av kontroll


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Nylig publiserte Veterinærinstituttet fiskehelserapporten for 2023, og tallene er dystre. Over 105 millioner laks og ørret døde før slaktetidspunktet i fjor. Dødeligheten blant laks i sjøfasen var i fjor det høyeste registrerte noensinne, både i antall og prosentvis. I tillegg døde rundt 34 millioner såkalte "rensefisk" i 2023. Tallene er svimlende høye, og bak hvert av dem ligger millioner av enkeltindivider som utsettes for store lidelser.

Mens oppdrettsnæringen har som mål å femdoble antall laks i merdene sitter ansvarlige politikere stilltiende og aksepterer den stadig økende lidelsen hos fiskene. Næringen har fått vokse uhemmet med myndighetenes velsignelse - med påfølgende lidelse, sykdom, utslipp og miljøforurensning. Og det er nettopp her selve problemet ligger: Vekst. 

Det er et faktum at masseproduksjon av dyr har mange negative konsekvenser. Slik masseproduksjon fører til at dyr lider. Fiskeoppdrett er den mest ekstreme masseproduksjonen av dyr vi har i Norge, og den blir stadig mer ekstrem. Hvordan kan de ansvarlige politikerne akseptere vekst i en næring som forårsaker sykdom, død og lidelse for mange millioner dyr hvert år? 

Fiskeriministeren sitter med det øverste ansvaret for fiskevelferd i Norge. Hun har alle muligheter til å gripe inn, men velger å prioritere næringens profitt foran lovens krav om dyrevelferd. I tillegg avvises initiativer for å hjelpe fiskene. NOAH har i lang tid forsøkt å få til et møte med fiskeriministeren for å diskutere dyrevelferdsutfordringene i næringen. Men alle forsøk på å få til et slikt møte har hittil blitt avvist. Et forslag fremmet av SV i Stortinget om å bedre helsen til oppdrettsfisk ble også nylig nedstemt av regjeringspartiene, og Høyre, FrP og KrF. 

Riktignok jobber regjeringen nå med en stortingsmelding om dyrevelferd - som forrige regjering begynte på. Men det er liten grunn til å ha forventninger om at en ny stortingsmelding skal redusere fiskenes lidelse, dersom næringsinteressene fortsatt skal ha forrang. Ministeren må ta ansvar, og som første skritt må hun legge fra seg alle ambisjoner om vekst i oppdrettsnæringen. 

 

Delta i debatten! Send ditt innlegg til [email protected] 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.