- For oss i Arbeiderpartiet er det uaktuelt å være med på kutt som så til de grader gjør utdanningstilbudet i fylket vårt smalere og fattigere, skriver Per Olav Hopsø i Trøndelag Ap i dette debattinnlegget.
DEBATT

Nei til et fattigere utdanningstilbud


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Fem dager etter valget slapp fylkesadministrasjonen det mange vil karakterisere som en utdanningspolitisk bombe, ved å sende på høring forslag til en drastisk endring av utdanningstilbudet i Trøndelag. Yrkesfag, idrettsfag og musikk, dans og drama skal det bli mindre av. Stikk i strid med det mange av oss mener er veien norsk skole må gå. Ikke rart dette har skapt sjokkbølger.

For oss i Arbeiderpartiet er det uaktuelt å være med på kutt som så til de grader gjør utdanningstilbudet i fylket vårt smalere og fattigere. Vi har brukt hele valgkampen på å snakke om at vi må prioritere den videregående skolen fremover, at vi må satse på ungdommene våre, og sørge for at de får en god utdanning som de kan ta med seg ut i arbeidslivet – og i livet.

Pål Sæther Eiden, Høyres påtroppende fylkesvaraordfører, hadde tett opp til valgdagen et innlegg om at de ville prioritere fylkesvegene om de vant valget. I mitt siste debattinnlegg svarte jeg det direkte opp med å poengtere følgende:

«Arbeiderpartiet vil sørge for en mer praktisk skole, styrke og utvikle alle våre videregående skoler og sørge for at enda flere av de 22 560 ungdommene i trøndersk videregående opplæring får et vitnemål eller fagbrev. Høyre er tydelige på at de ikke vil prioritere en bedre skole, gjennom å stemme for store kutt i skolen. Derfor bør du stemme Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget.

Arbeiderpartiet har sammen med våre samarbeidspartier styrket de 32 videregående skolene i hvert eneste budsjett de siste årene. Det har vært nødvendig for å opprettholde tilbud og gi ungdommene våre en god utdanning, men dette har aldri fått støtte av Høyre og de andre borgerlige partiene. De stemmer mot».

Fasiten etter valget er at nå skal de styre fylket. De har varslet en ny kurs. Sammen med Senterpartiet skal de nå vekk fra å sette skolen først.

Vi har visst at det blir krevende økonomiske tider for fylkeskommunen fremover. I Arbeiderpartiet har vi vært bekymret for at dette kunne resultere i skolekutt. Derfor fikk vi i juni vedtatt at de videregående skolene skulle skjermes for vesentlige kutt i fremtidige budsjett. Dette har åpenbart ikke fylkesdirektøren forholdt seg til når de nå har lagt frem høringsforslaget om ny tilbudsstruktur.

Det har lenge vært forespeilet at vi blir nødt til å gjøre noen endringer i hvilke tilbud som gis på hvilke skoler. Deler av denne diskusjonen kan være nødvendig, slik at det ikke gis akkurat det samme tilbudet på skoler som ligger i nærheten av hverandre. Men forslaget om endringer i tilbudene på de videregående skolene i Trøndelag som ble lagt frem på fredag er altfor drastisk. Vi frykter at færre fullfører, at det blir skolenedleggelser, og at det blir en oppblomstring av private skoler.

Å dreie utdanningssystemet vekk fra praktiske og estetiske fag som yrkesfag, idrett, musikk, dans og drama, og over til teoritung studiespesialisering, er å gå baklengs inn i fremtida. For ungdommen er overgangen til videregående første gang i livet at de selv kan gjøre et aktivt valg om en praktisk eller teoretisk skolehverdag. Med den dreiningen som gjøres nå, blir variasjonen mindre og tilbudet fattigere. Flere unge vil måtte reise hjemmefra tidligere, eller får lengre skoleveg. Flere vil få færre muligheter å velge mellom, og flere vil møte høyere karakterkrav for å komme inn på utdanninga de drømmer om. Dette er ikke en skole som skaper motivasjon og mestring hvor flere fullfører. Det er behov for en mer praktisk skole. Ikke mindre.

De borgerlige, som står klar til å ta over makta i Trøndelag, prøver alt de kan å legge skylda på andre for den økonomiske situasjonen fylkeskommunen står i. At det er grunnen til at de kanskje må vedta disse massive kuttene i skoletilbudene. Det blir for enkelt. Denne situasjonen skyldes mest av alt økende renter på gjelda fordi vi har investert i nye skoler og veger. Skoler og veger som både de borgerlige og Arbeiderpartiet har stått sammen om.

Politikk handler om vilje til å prioritere. Nå handler det om viljen til å prioritere skole.

For Arbeiderpartiet er prioritering av skole et verdispørsmål. Vi vil ha utvikling i hele Trøndelag og de videregående skolene er en viktig aktør i regionen sin. De utdanner ungdommene våre og sørger for arbeidskraft til arbeidslivet der de er. Ungdommen gror enda mer røtter på hjemplassen og bidrar til at færre flytter fra distriktene. I tillegg er skolene en viktig kompetansearbeidsplass for dyktige lærere.

Vi må derfor sørge for at de videregående skolene våre får de pengene de trenger for å drive en god utdanning med en variasjon av tilbud. Musikk, dans og drama må opprettholdes. De spissa idrettsfagene har gjort oss til den ledende idrettsregionen i landet. Det må vi ta vare på. Vi trenger mer yrkesfag, ikke mindre.

Valgresultatet har gitt Trøndelag et borgerlig styre med Høyre, Frp og Senterpartiet i førersetet. De har pekt på veg foran skole. Resultatet kan fort bli stygt, om ikke disse forslagene nedjusteres drastisk, og det blir bevilget mer penger til skole. Vi i Arbeiderpartiet skal fortsette der vi slapp i forrige valgperiode, og i valgkampen. Vi skal snakke på inn og utpust om de videregående skolene våre, og kjempe med nebb og klør for en mer praktisk skole og et mangfoldig utdanningstilbud.

Av Per Olav Hopsø, Trøndelag Ap

 

Delta i debatten? Send ditt innlegg til [email protected] 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.