- Vi må også anerkjenne de utfordringene som samfunnet står overfor, slik som situasjonen på Fosen, og forpliktelser vi som samfunn har for å følge lovene som settes for å være et rettssamfunn, skriver fylkesordfører Tomas Iver Hallem i dette innlegget. (Foto: Håvard Zeiner, Trøndelag fylkeskommune)
KRONIKK

Lahkoe biejjine –⁠ Gratulerer med dagen!


KRONIKK: Dette er et innlegg om gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.


I dag, 6. februar, feirer vi samenes nasjonaldag – en hyllest til vårt samiske samfunn og en påminnelse om det historiske landsmøtet i Tråante - Trondheim i 1917. Dette møtet, som var det første i sitt slag, er et kraftfullt symbol på samisk enhet og selvbestemmelse. Vi husker alle feiringen av 100-årsjubileet i Tråante i 2017, en fest som samlet folk fra alle kanter til en uke med kultur, fellesskap og stolthet. 

Det å samles har alltid vært dypt forankret i samisk kultur. Elsa Laula Renberg, som inviterte til det første landsmøtet, banet vei for samisk politisk mobilisering. Møtet i 1917 var startskuddet for et historisk samarbeid som fremmet samiske rettigheter. Møtet ble offisielt anerkjent i 1993, takket være Elsa Laula Renberg sin banebrytende innsats. Som trøndere er vi spesielt stolte av denne delen av vår samiske historie. 

I lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport fra 1. juni 2023, er denne dagen en påminnelse om viktigheten av forsoning og anerkjennelse av urett begått mot samer og kvener – og ikke minst for å minne oss om at vi som samfunn skal være tolerante og inkluderende. Dessuten understreker det behovet for tiltak som styrker samisk språk og kultur i årene som kommer i et mangfoldig Trøndelag. 

Det er et stort ansvar Trøndelag fylkeskommune har, som forvalter av sørsamisk. Det er et ansvar som innebærer å fremme og beskytte hjertespråket og den samiske kulturen. Å markere samenes nasjonaldag er en kraftfull påminnelse om vårt felles ansvar for å fremme forsoning og forståelse. 

Vi må også anerkjenne de utfordringene som samfunnet står overfor, slik som situasjonen på Fosen, og forpliktelser vi som samfunn har for å følge lovene som settes for å være et rettssamfunn.  

Disse rettighetene representerer ikke bare samisk kultur, men er også et symbol på bærekraft og fellesskap – og ikke minst verdiene i vårt liberale demokrati som handler om å verne om mindretallets rettigheter, og være tro mot vårt lovstyrte samfunn.  
Som fylkesordfører i en region rik på den sørsamiske kulturen oppfordrer jeg alle til å reflektere rundt dette i dag. 

Lahkoe biejjine – jeg ønsker dere alle en minnerik feiring av samenes nasjonaldag!

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.