Hvem skal sitte i kommunestyret de neste fire årene? Det avgjøres 9. september. Men først er det valgdebatt i samfunnshuset.

Kommunen kjøper skolen

Politikerne snudde, og i kommunestyret torsdag stemte alle for at kommunen skal kjøpe skolebygningene på Vik.


I formannskapet fikk Arne Skorstad (H) med seg flertallet på et vedtak om ikke å kjøpe skolebygningene. Rådmannen hadde innstilt på at kommunen skulle benytte sin forkjøpsrett.

Formannskapets nei ble dermed lagt fram som innstilling for kommunestyret.

Se video fra debatten, starter på 1.24.10:

Før møtet i kommunestyret hadde gruppa som jobber for etterbruk av skolen på Vik, sendt en mail til kommunestyrets medlemmer og redegjort for arbeidet.

Disse opplysningene var ikke med da saken ble behandlet i formannskapet.

Ordføreren ville kjøpe
Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) fremmet allerede i starten av debatten rådmannens opprinnelige innstilling på nytt.

Der heter det at kommunen benytter sin forkjøpsrett til å kjøpe Flatanger montessoriskole sin seksjon til maks 400.000 kroner inkludert omkostninger. Hvis det ikke innen to år kommer kjøpere som vil bruke eiendommen til samfunnsgagnlig formål, legges hele eller deler av eiendommen ut for salg på det frie marked.

Ordføreren viste til at det i dag er et eierforhold på 60/40 mellom montessoriskolen og kommunen Dermed er det enklere om kommunen erverver hele eiendommen.

Liv Unni Fløan (SV) stemte nei i formannskapet, og mente det der var for lite informasjon om hvem som hadde interesse av å gjøre noe med bygningene. Med det nye brevet på bordet, ville SV snu.

- Vi var skeptisk fordi kommunen ikke kan eie eiendom i uoverskuelig framtid. Når det er gått to år, forutsetter vi at kommunen avhender eller eventuelt river bygningene, sa Fløan.
Også Skorstad snudde
Arne Skorstad (H) syntes det som lå i sakspapirene til formannskapet var for tynt, og derfor la han fram forslaget som fikk flertall. - Nå har jeg fått litt mer detaljer. I tillegg har det vært en del diskusjoner i gruppa. Jeg og resten av Høyre har kommet til at vi vil gå for ordførerens innstilling, sa han.

Lars Haagensen (Frp) var glad mange hadde snudd, og syntes det var artig med initiativet på Vik. - Jeg er imot at kommunen skal kjøpe flere bygninger, men i dette tilfellet var det ganske enkelt, sa han.

- Det ser ut som det ender bra, og jeg har stor tro på at dette vil få en god slutt, sa Haagensen.

Flatanger montessoriskole ble lagt ned i sommer, og kommunen hadde forkjøpsrett til bygningene.

Nils Myren (Ap) sa at Flatanger Ap ikke hadde vært med og stemt i formannskapet. Men partiet har behandlet saken og til at kommunens bør bruke forkjøpsretten.

- Det er en komplisert bygningsmasse fordi den er seksjonert. Samtidig vil det gi mer ro i bygda om vi kjøper det, og vi ser at det kommer en idégruppe som er bredt sammensatt og har noen tanker om etterbruk. Da er det viktig at vi bruker forkjøpsretten og gir dem den tida de trenger, sa Myren.

Deretter ble det stemt over innstillinga fra formannskapet satt opp mot ordførerens forslag. Avstemninga endte med at alle stemte for ordførerens forslag - og dermed kjøper kommunen skolebygningene.