Informasjonssvikt før veistengning

Oppdatering 1045: Kommunen informerer om at bruinspeksjonen som pågår nå ved Nordstraumsbrua vil i dag pågå frem til ca klokken 12 med periodevis stenging ca 1 time. Deretter forflytter de seg til Stamnesbrua ca fra klokken 1200 og frem til klokken 1400.

Kommunen forteller videre at de har vært i kontakt med avdeling Fylkesdirektør vei i Trøndelag fylkeskommune og operatøransvarlig som gjennomfører inspeksjonen. Det har vært svikt i kommunikasjonen og alle involverte skal sørge for at en slik mangel på informasjon til kommunens innbyggere ikke skjer ved fremtidige operasjoner. Flatanger kommune er lovet en tilbakemelding på dette.

Saken fortsetter under annonsen.