Informasjonssvikt før veistengning

Nordstraumbrua på Fv 766 mellom Vik og Lauvsnes kan bli stengt i inntil to timer i dag mellom klokka 07 og 14 på grunn av vedlikeholdsarbeid. Dette melder Statens vegvesen på sine nettsider.


Oppdatering 1045: Kommunen informerer om at bruinspeksjonen som pågår nå ved Nordstraumsbrua vil i dag pågå frem til ca klokken 12 med periodevis stenging ca 1 time. Deretter forflytter de seg til Stamnesbrua ca fra klokken 1200 og frem til klokken 1400.

Kommunen forteller videre at de har vært i kontakt med avdeling Fylkesdirektør vei i Trøndelag fylkeskommune og operatøransvarlig som gjennomfører inspeksjonen. Det har vært svikt i kommunikasjonen og alle involverte skal sørge for at en slik mangel på informasjon til kommunens innbyggere ikke skjer ved fremtidige operasjoner. Flatanger kommune er lovet en tilbakemelding på dette.