Anita Carlson, kommuneoverlege i Namsos og Flatanger. (Foto: Namsos kommune)

Hvorfor gir vi tilbud om korona­vaksine til 12-15-åringene?

I Namsos og Flatanger kommuner vil vi nå gi tilbud om koronavaksine til ungdommer i alderen 12-15 år ute på skolene.

 

INNLEGG:
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.
---------------

Noen ungdommer og foreldre vil nok stille spørsmålet: Hvorfor skal ungdom vaksineres? Andre har bestemt seg for at de vil ha vaksinen og synes det er helt greit. En del vil nok ha en del spørsmål som de ønsker å få avklart først, og noen vil takke nei til vaksinen. Alt dette er helt greit.

Som kommuneoverlege er jeg opptatt av at de valgene som blir tatt, skal være tuftet på god nok informasjon. Jeg vil derfor gi informasjon om dette tilbudet.

Hvorfor gir vi tilbudet?

Så hvorfor gir vi dette tilbudet til ungdommen?

Ungdom i denne alderen blir sjeldent alvorlig syke av koronasykdom. Selv om noen av de nye virusvariantene ser ut til å være mer smittsomme enn tidligere, så foreligger det så langt ikke kunnskap som tilsier at de gir mer alvorlig sykdom hos barn og unge.

Alvorlig koronasykdom hos barn og ungdom er særlig knyttet til en sjelden betennelsestilstand kalt MIS-C. Kjennetegnet på denne tilstanden er vedvarende høy feber og betennelsesreaksjon i flere organer som oppstår 2-6 uker etter infeksjon. Ved de alvorligste tilfellene er det behov for intensivbehandling på sykehuset. Derfor vaksinerer vi også denne aldersgruppen. Ikke for å unngå Covid-19 sykdom, men for å unngå denne følgetilstanden.

Med økt smitte i samfunnet kan antallet ungdom med alvorlig forløp øke. Tilbudet om vaksinasjon gjør at den enkelte kan få anledning til å beskytte seg gjennom vaksinasjon. 

[annonse]
Type vaksine

Hvilken vaksine tilbyr vi 12-15 åringene?

Folkehelseinstituttet anbefaler å bruke Pfizer til ungdom fra 12 til 15 år. Det er fordi Pfizer er den av koronavaksinene man internasjonalt har mest erfaring med å gi til denne aldersgruppen.

Folkehelseinstituttet anbefaler foreløpig å tilby ungdom fra 12 til 15 år én vaksinedose. Det er fordi:

  • Én vaksinedose er vist å beskytte godt mot alvorlig koronasykdom.
  • Aldersgruppen 12-15 år har generelt svært god respons på vaksiner, og beskyttelsen etter én dose vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper.
  • De sjeldne og alvorlige bivirkningene etter vaksinering, med hjertemuskelbetennelse (myokarditt) og hjerteposebetennelse (perikarditt), oppstår først og fremst etter andre dose. Ved å gi bare én dose minsker risikoen for disse bivirkningene.
FHI mener derfor at én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen.

Bivirkninger

Hvilke bivirkninger kan 12-15 åringen få av koronavaksinen?

De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. For noen vil symptomene kunne være mer kraftige.

Koronavaksinene gir mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner. Yngre personer får ofte litt kraftigere bivirkninger enn eldre. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte.

Blant de mer sjeldne bivirkningene som er rapportert, er betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt). Tilstanden oppstår oftest hos ungdom og unge voksne. Symptomene kommer vanligvis innen en uke etter andre dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen én måned. Tilstanden gir brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber.

Ved slike symptomer må man oppsøke lege for å bli undersøkt. Norske hjerteleger har vurdert at covid-19 sykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning hos enkelte, enn det som kan oppstå etter vaksinen, og at denne sjeldne bivirkningen ikke bør hindre ungdom i å få tilbud om vaksine.

Vi kan ikke utelukke hittil ukjente bivirkninger for denne aldersgruppen eller bivirkninger som kommer til syne lenge etter vaksinering, da vi har mindre erfaring med koronavaksinering av aldersgruppen 12-15 år.  

Helsesykepleier kan svare

Hva nå?

Det kan være at dere ungdommer eller foreldre fortsatt har spørsmål eller er usikre på hva dere skal gjøre. Noen vil kanskje oppleve at ungdommen i huset ikke vil ha vaksinen, mens dere som foresatte ønsker at vaksinering skal gjennomføres. Eller hva hvis ungdommen i huset vil ha vaksine, mens dere som foresatte ikke ønsker det? Det er viktig å huske på at også ungdommen skal bli hørt.

Hvis dere kjenner dere igjen i noen av disse situasjonene, så er min anbefaling at dere tar kontakt med helsesykepleier (tidligere helsesøster) på skolen. Da kan dere få svar på spørsmål og oppklaringer som trengs i forhold til dette.

For de som ønsker å takke ja til tilbudet, så er det viktig at samtykkeskjemaet fylles ut av begge foresatte og leveres ved vaksinering.

Av Anita Carlson

Kommuneoverlegen i Namsos

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.