- Staten kan ha brutt loven fordi det i denne sak er usaklig forskjellsbehandling mellom sekundærboliger og fritidsboliger i strømstøtteordningen, skriver Svein Otto Nilsen i Pensjonistpartiet i dette debattinnlegget.
DEBATT

Hvorfor diskrimineres de som har hytte eller fritidsbolig?


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Fra 1. september 2022 økte strømstøtten for privatkunder som er berørt av de høyeste strømprisene. Dersom gjennomsnittlig spotpris der du bor er mer enn 70 øre per kWh (ekskl. mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke 90 % av prisen over dette nivået. 

Alle privatkunder får støtte for strømmen de bruker der de bor. Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har du rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale du har. En pris på 70 øre ekskl.mva tilsvarer 87,50 øre inkl. mva.

Dersom du eier en hytte eller fritidsbolig får du ikke kompensasjon for strømforbruket på den adressen.

For å få strømstøtte til fritidsboligen må man søke kommunen om bruksendringstillatelse til bolig etter plan- og bygningsloven, og man må kunne dokumentere at slik tillatelse er gitt.

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag reagerer jeg kraftig på forskjellsbehandlingen.

Det er ikke alle som har luksushytter og hytter er tross alt et fritidstilbud som folk setter stor pris på. Det er folkehelse å benytte dra på hytta for de aller fleste.

Hytteeierne må i dag også betale høye offentlige avgifter for å eie sin bolig og da bør man få mulighet til strømstøtte i likhet med ordinær bolig.

Grunnlovens paragraf 98 sier:

«Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»

Staten kan ha brutt loven fordi det i denne sak er usaklig forskjellsbehandling mellom sekundærboliger og fritidsboliger i strømstøtteordningen.

Av Svein Otto Nilsen, Pensjonistpartiet

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.