- Å ha nok ansatte i barnehagen for at barna skal bli sett, hørt og tatt på alvor er en forutsetning for å ta forebygging og avdekking av vold og overgrep mot barn på alvor, skriver Ole Morten Mouridsen i dette debattinnlegget. (Foto: Kjell Inge Søreide)
DEBATT

Hvem forteller hvis ingen lytter?

Barn må dele vonde hemmeligheter. Da må det også være voksne der til å lytte og ta imot.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Hvert år utsettes tusenvis av barn for vold og overgrep. Barnehageansatte er i en unik posisjon til å fange opp barn som har det utrygt – dersom de blir gitt tid, anledning og mulighet. 

I dag, 14. mars, er årets barnehagedag. Under parolen «Liten og stor» setter den søkelys på betydningen av flere ansatte i barnehagen. «Å ha nok ansatte til stede sammen med barna er den viktigste garantien for at barnehagen oppleves som et trygt og samtidig utfordrende sted å være», heter det på hjemmesiden til Unio og de andre fagforbundene. Denne tryggheten er også en garanti for at barn med voldserfaring i større grad kan dele dette med en voksen de stoler på.  

Stine Sofies Stiftelse jobber for at alle barn skal ha en barndom uten vold og overgrep. Årlig møter vi flere hundre barnehageansatte som har et brennende ønske om å se og gjøre mer for barn de er bekymret for. 

Ifølge Udir.no gikk 93,4 % av barn over ett år og 97,4 % av alle 5-åringene i barnehage i 2021. Det betyr at de aller fleste barn i Norge møter barnehageansatte i løpet av sine første leveår. Ansatte som kan se dem, lytte til dem, leke med dem og trøste ved behov. 

Dette gjør barnehagene til en unik arena for å avdekke vold eller overgrep - og ikke minst forebygge fremtidige hendelser. Forutsetningen for å få dette til er nok antall ansatte som har tid og mulighet til å følge opp bekymringsfull adferd.  

Nylig kunne Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) melde om høy forekomst av vold og overgrep av voksne i Norge. Tallene er basert på egenrapporterte tall fra voksne, men flere av typene vold eller overgrep startet før fylte 18 år.  

Dagen etter mottok Justisdepartementet en rapport om at vold i nære relasjoner kostet samfunnet 92,7 milliarder kroner i 2021. Hvor mye av denne volden eller overgrepene som kan forebygges i barnehagene, er det ikke gjort beregninger på. Men vi vet fra før av at ungdom, som har rapportert om flere volds- eller overgrepserfaringer, forteller at de første hendelsene startet allerede før skolealder.  

Da må kostnadsdiskusjoner om antall ansatte i barnehage ikke kun sees i lys av antall hender som kan holdes i. Det handler i høyeste grad om antall ører som lytter, antall hjerter som bryr seg og antall trygge og kompetente voksne med tilstrekkelig kunnskap, mot og støtte til å se og handle for barna det gjelder. 

Så kjære alle ansatte i barnehager: Gratulerer med barnehagedagen, og takk for at dere gjør alt dere kan for at barna våre skal få en trygg barndom – hver eneste dag. Vi i Stine Sofies Stiftelse heier på dere, og mener det er på høy tid at dere får bedre forutsetninger for å gjøre den viktige jobben dere er satt til. Å ha nok ansatte i barnehagen for at barna skal bli sett, hørt og tatt på alvor er en forutsetning for å ta forebygging og avdekking av vold og overgrep mot barn på alvor.

Av Ole Morten Mouridsen, barnehagepedagog og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.