DEBATT

Høyre går ut av samtalene om lakseskatt

Høyre har valgt å forlate samtalene med regjeringspartiene og SV om grunnrenteskatt på havbruk. Avstanden mellom tilbudet som ligger på bordet og et bærekraftig skattesystem for en av Norges viktigste næringer er for stor.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Det er med god grunn at mange av oss har vært negative til å risikere trygge norske arbeidsplasser. Denne skatten betyr mindre investeringsvilje og færre nye jobber i Nærøysund, på Frøya, Hitra, Flatanger og i resten av Trøndelag. Vi så tydelig at ansatte i trøndersk næringsliv forsto det regjeringen ikke har forstått, gjennom de mange protestene langs hele kysten, hvor folk demonstrerte for livsgrunnlaget sitt. 

Vi får nå på bordet det reelle bildet av skatten, og det viser seg å kanskje være nærmere fem ganger høyere enn det Arbeiderpartiet og Senterpartiet sa da de presenterte den nye lakseskatten. Det bare bekrefter at hele prosessen rundt grunnrenteskatten er et politiske håndverk som «står til stryk». 

Det er lov å snu! 

Det at Høyre, Venstre og KrF nå forlater samtalene om skatten, burde vært et tydelig signal om å restarte prosessen.

Jeg mener at vi må stoppe prosessen før den skaper flere negative konsekvenser for bosetting og verdiskaping i distrikts-Norge. Hvorfor bruker vi ikke ressurser på å tilrettelegge for ei positiv utvikling, isteden for å bremse opp og risikere vår fremtid som stolt matprodusent. De ringvirkningene som skapes rundt havbruket er betydelige, og for mange lokalsamfunn en grunnstein. 

Forslaget og prosessen rundt har allerede slått hardt ut for næringslivet, også her i hos oss. Høyre har vært tydelige på at næringen kan bidra noe mer, men at innretningen på skatten ikke er god nok og at det samlede skattetrykket er for høyt.  Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar stadig nye steg som motarbeider videre vekst og utvikling i kystsamfunn som Nærøysund. Det er uforståelig for oss som ønsker å skape grunnlag for å leve og bo i hele landet. 

 

Muligheter for Trøndelag

Det er snart valg og jeg håper mange reflekterer over hvem de vil skal styre i de trønderske kommunene de neste årene. 

Vi må lykkes med å utvikle et bærekraftig næringsliv med tilgang til arbeidskraft med riktig kompetanse. Lykkes vi med å skape flere trygge arbeidsplasser, vil det igjen bidra til at vi kan sikre en verdig eldreomsorg, tilgjengelige helsetjenester og en skole med mestring og læringsglede. 

Jeg ønsker meg flere høyrestyrte kommuner i Trøndelag. Vi ser det så tydelig gjennom lakseskatten, hvor feilslått det blir når vi skal stoppe utvikling, bruke penger på reverseringer og trumfe ideologi fremfor sunn fornuft. Trønderske kommuner trenger fokus på utvikling, samarbeid og lokalpolitikere som ser muligheter. 

Det er det Høyre går til valg på, Muligheter for alle. 

Av Andrea Nogva , ordførerkandidat, Nærøysund Høyre

 

-------– 

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.