Denne kvartetten ved Vangan barnehage har bidratt til at Flatanger allerede ligger på fjerdeplass i landet. Fra venstre: Elisia, Lovise, Erle (2.klassing som hjalp til) og Mia-Kristin.

Flatanger på topp i giverglede

Før søndagens store tv-aksjon til inntekt for Røde Kors, er Flatanger allerede best i Nord-Trøndelag og fjerde best i landet.


I Flatanger er det alt samlet inn 115.968 kroner. Det er skolene, barnehagen, organisasjoner og næringslivet som har bidratt med dette beløpet.

Både Flatanger Montessoriskole og Lauvsnes skole har hatt arrangement, hvor det ble samlet inn henholdsvis14.360 og 20.587 kroner. Vangan barnehage fikk inn 3.120 kroner på sin spontane suppe-aksjon.

Lokalt næringsliv og organisasjoner har bidratt med rundt 77.000 kroner, mesteparten gitt etter en ringerunde organisert av innsamlingskomiteen.

- Årets tv-aksjon har startet med imponerende giverglede i Flatanger! Barnehage, skoler, næringsliv og organisasjoner har i fellesskap vist at flatangringene virkelig bryr seg om de som er dårligst stilt i verden og deler av de godene vi har, som bor og har vårt daglige virke i Flatanger, som er et fantastisk fredelig og godt "hjørne" av verden, skriver ordfører Olav Jørgen Bjørkås på Facebook.

Han takker for innsatsen så langt, og oppfordrer innbyggerne til å ta godt imot bøssebærerne søndag.

Flatanger var i fjor landets fjerde beste kommune i tv-aksjonen, med kr 102,70 pr innbygger. Bare Utsira, Træna og Hasvik samlet inn mer.