Kronprins Haakon åpnet Havbruksparken i september for tre år siden. Den samler mange kompetansebedrifter, og er en av brikkene som gjør at Flatanger scorer høyt når det gjelder utdanningsnivå blant sine innbyggere. (Arkivfoto)

Et framoverlent næringsliv og en aktiv kommune gir Flatanger pallplass i kommune-NM

KRONIKK: Når Flatanger kommune kommer på tredjeplass i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sin årlige kåring «kommune-NM» i kategori kompetanse, så er det en pallplass som fortjener oppmerksomhet. Det er bare Verdal og Trondheim som er foran i Trøndelag.


Dette viser at det er gjort noe riktig i Flatanger gjennom flere år. Dette er ikke noe som kommer av seg selv, og det er mange som skal ha noe av æren for denne etter vår mening ganske oppsiktsvekkende plasseringen.

Mest av alt viser det et kraftfullt samarbeid mellom Flatanger kommune og kommunens næringsliv gjennom flere år. Dette har blant annet kommet til uttrykk gjennom felles arbeid om strategisk næringsplan og senere arbeid med et eget bolyst-prosjekt. Vi tror dette er viktige og framoverlente satsinger.

Rådgivnings- og fiskehelseselskapet Aqua Kompetanse er en av bedriftene som gjennom flere år har satset på å tiltrekke seg attraktive og godt utdannede medarbeidere. I løpet av 20 år er bedriften som Otto Sandnes etablerte alene blitt en bedrift med mer enn 40 medarbeidere. En av de viktigste grunnene til denne veksten er at lokale selskaper som blant andre Bjørøya og Flatanger Settefisk er dyktige til å ta i bruk den kompetanse som bygges lokalt, slik at det er et sterkt fagmiljø i Flatanger.

Skal distriktskommuner ha vekst og utvikling er det helt nødvendig at man satser på kompetanse. Og dette kan ikke gjøres som et kortsiktig stunt. Det må jobbes systematisk gjennom mange år. Det er helt nødvendig at kommunen er en viktig bidragsyter for at man skal lykkes. Gjennom etableringen av Havbruksparken i Flatanger er det laget et godt tverrfaglig miljø, særlig innenfor marine næringer, som har vært viktig for å oppnå den positive utvikling vi nå ser.

Det er verdt å merke seg at bak tallene for Flatanger er det ikke bare universitets- og høyskoleutdannede medarbeidere som utgjør suksessen. Kommunen ligger også høyt på statistikken over antall fagarbeidere som har tatt nødvendige fagprøver. Ikke minst for havbruksnæringa er det viktig at man har god kompetanse i alle ledd, og det føler vi at man har lyktes godt med i Flatanger.

For mange unge mennesker kan Flatanger være et sted hvor man kan bygge CV også. Det er mulig å få stillinger i Flatanger som man ikke får i Bergen, Trondheim eller Tromsø. Det betyr at man kan bygge viktig arbeidslivserfaring og få en CV som man kanskje ikke hadde fått i en større by. Noen av disse medarbeidere blir i Flatanger 3-4 år før de velger å etablere seg i en større by. Vi har plass til disse også i Flatanger. Selv om det er viktig å få så mange som mulig til å bosette seg i kommunen, er det viktig å tiltrekke seg unge mennesker med viktig og nødvendig kompetanse som kan videreutvikle næringslivet i Flatanger.

Vi vil gjøre NHO-sjef Ole Erik Almlids ord i www.flatanger.no til våre: «Det at det bare er Trondheim og Verdal som kommer foran Flatanger er rett og slett fantastisk. Dette tyder på at næringslivet i kommune er framoverlent og offensivt. Det viser at Flatanger «vender seg utover» og henter medarbeidere til næringslivet som har skaffet seg solid utdannelse.»

Av Alex Lindseth, daglig leder Aqua Kompetanse Camilla Kvaløysæter, leder av Flatanger Næringsforum Ståle Ruud, daglig leder Bjørøya