«Her i Trøndelag venter barn og unge som trenger psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i snitt nesten 70 dager. Ventetidene må ned,» skriver stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth i dette debattinnlegget. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)
DEBATT

Det trengs et krafttak for psykisk helse!

Det må være like enkelt å få hjelp om du sliter psykisk som hvis du brekker beinet. Mye er gjort for å gi bedre behandling, men det gjenstår fortsatt mye. Det trengs et krafttak for bedre psykisk helse.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

Dessverre sliter flere og flere med psykisk uhelse. ROS (Senter for spiseforstyrrelser) er blant organisasjonene som nå merker økt pågang, også i Trøndelag. Henvendelsene kommer fra yngre personer enn før, og mange av de som ber om hjelp er sykere enn før. Denne utviklingen gir grunn til bekymring. På toppen av dette er ventetidene for å få hjelp altfor lange, særlig for barn og unge. Her i Trøndelag venter barn og unge som trenger psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i snitt nesten 70 dager. Ventetidene må ned. De som trenger hjelp, må få det før små problemer rekker å vokse seg for store.

I regjering har Høyre jobbet målrettet for å bygge opp bedre helsetjenester. Fra 2016 til 2020 ble det 2600 flere årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Vi styrket kompetansen i kommunene ved å innføre krav om psykologkompetanse i 2019, og antall stillinger økte med 486 siden 2013. Rask psykisk helsehjelp ble etablert i 60 kommuner og bydeler. Skolehelsetjenesten ble styrket med 1,3 milliarder kroner siden 2013 og antall årsverk økte med 36 prosent på fem år.

Selv om det er gjort mye, er utfordringene fortsatt svært store for mange. Det trengs et samarbeid mellom offentlige, private og ideelle for å gi folk et godt tilbud raskere. Det viktigste er at du som pasient ikke skal betale en krone mer, selv om du velger et privat tilbud. Det er hjerteskjærende at Arbeiderpartiet nå varsler at de vil fjerne pasientrettigheten fritt behandlingsvalg nettopp gir rett til å velge mellom ulike tilbud, helt uavhengig av størrelsen på lommeboka di.

Gro Børresen beskrev hvor viktig fritt behandlingsvalg var for hennes niese. Hun beskrev tilbudet som livsviktig: «Jeg skal gjenta det som står mellom linjene. Uten fritt behandlingsvalg, hadde Frida vært et innrammet minnebilde. En halvferdig strikkegenser vi kunne begravd ansiktet og hulket i. Prøvd å dempe fortvilelsen vår».

For Høyre er det viktigste at alle skal kunne få god hjelp, uavhengig av størrelsen på lommeboka.

Det trengs også flere lavterskeltilbud som gir rask hjelp uten henvisning. For eksempel bør flere kommuner tilby tjenesten Rask Psykisk helsehjelp, gom gir tidlig hjelp mot angst, depresjon og søvnproblemer. Det trengs også flere digitale tilbud for å gi barn og unge lavterskel helsehjelp på de plattformene de er og flere helsesykepleiere på skolene.

Å forebygge psykisk uhelse gjøres ikke bare av en helsesykepleier, en psykolog eller en fastlege. Et godt og trygt lokalsamfunn med gode fritidsaktiviteter og en god skole bidrar også til god psykisk helse. Hver og en av oss kan også gjøre en innsats ved å se hverandre.

Av Mari Holm Lønseth (H), stortingsrepresentant

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.