Behersket jubel hos vindkraftmotstanderne

- Jeg ble helt målløs, sier Ragnhild Eidshaug i Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen. Men verken hun eller Torbjørn Lindseth i Motvind Norge tør helt å slippe jubelen løs etter onsdagens vedtak i NVE.


- Vi må vente og se, men jeg tror det går den rette veien. Jeg blir overrasket om Zephyr klager og Olje- og energidepartementet skulle si ja, sier Eidshaug.

Hun har kjempet mot vindkraftverket på Innvordfjellet i Flatanger og Namsos kommune, og overleverte blant annet underskriftslister til Flatanger-ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

-  Vi har ventet på dette vedtaket hver dag, og skjønte at det kom snart, sier Ragnhild Eidshaug, som er optimist med tanke på at vedtaket fra NVE blir stående.

Torbjørn Lindseth i diskusjon med Zephyr-direktør Olav Rommetveit etter formannskapsmøtet i januar i år.

Delvis seier
- Vedtaket er bra. Dette ble en grei dag, sier Torbjørn Lindseth, styremedlem i Motvind Norge.

Han tolker vedtaket som en delvis seier, men vil vente til en eventuell klagesak til departementet er avgjort, før han tør slippe jubelen løs.

- Men jeg tror de får ei lei nøtt.
Stortingsvedtak viktig
- Hva tror du gjorde at NVE avslo søknaden?
- NVE har sendt ut brev om at selskapene ikke kan regne med å få utsatt frist for idriftsettelse. Samtidig har myndighetene tatt hubro-undersøkelsene seriøst, og brevet fra Stortinget var veldig viktig, sier Lindseth.

I vedtaket i Stortinget fra juni i år heter det: «Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.»

I avslaget fra NVE om utsatt frist for idriftsettelse av Innvordfjellet vindkraftanlegg, vises det til dette brevet.