- For å fylle våre samfunnsoppdrag må vi synes. Tilreisende og fastboende må få vite om oss. Visit Namdalen hjelper oss med det, skriver Bjørnar Sellæg og seks andre museums- og senterledere i dette debattinnlegget. (Arkivbilde)
DEBATT

Visit Namdalen er viktig for oss!

Visit Namdalen er viktig for oss! Vi er flere i Namdalen som formidler kultur og naturverdier og som ikke er rent kommersielle. Våre aktiviteter er likevel viktig for verdiskapingen i Namdalen og for bærekraftig bruk av våre felles ressurser.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatternes synspunkter.

 

For å fylle våre samfunnsoppdrag må vi synes. Tilreisende og fastboende må få vite om oss. Visit Namdalen hjelper oss med det. Vi må ha overbevisende høy kvalitet i måten vi møter publikum på. Visit Namdalen hjelper oss med det. For å bli enda bedre må vi dele kunnskap og erfaringer i relevante nettverk. Visit Namdalen hjelper oss med det. For å bidra til å styrke antall besøkende til alle typer reiselivsaktører i Namdalen må vi ha kunnskap om hverandre. Visit Namdalen hjelper oss med det. For å bidra til å gjøre Namdalen til et enda mer spennende sted må vi ha kunnskap om natur og kultur utover det hver enkelte av oss driver med. Visit Namdalen hjelper oss med det.

Visit Namdal hjelper oss med andre ting enn å utvikle hver enkelt virksomhet. Det er helheten og koordineringen som er viktig for at både fastboende og tilreisende skal få en rikere opplevelse av å bruke tid i Namdalen.

Vi som er medlemmer, betaler naturligvis en kontingent. Vi mener det er rimelig at også kommunene fortsatt bidrar økonomisk til driften av Visit Namdalen. Det vil kommunene og alle namdalinger som bor her tjene på!

Av Finn-Stephan Dybvik, Lierne Nasjonalparksenter
Sara Cornelia Greif, Kunstmuseet Nord-Trøndelag
Nina Grindvik Sæternes, Kystmuseet Norveg
Bjørnar Sellæg, Namdalsmuseet
Geir Flakken, Norsk Sagbruksmuseum
Camilla Birkeland, Museet Midt
Frode Staldvik, Nasjonalt villakssenter Namsos

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.