Vi må sette oss inn i partienes lokale naturpolitikk, og gi vår stemme til partier som prioriterer mer natur og mindre utslipp, skriver generalsekretær Karoline Andaur i WWF i dette debattinnlegget. (Foto: Håkon Nordvik/WWF)
DEBATT

Velgerne er klare for et naturvalg til høsten

To av tre velgere sier bevaring av natur er viktig for hva de skal stemme i lokalvalget til høsten. De partiene som vil vinne velgerne, bør derfor blankpusse naturpolitikken.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Flere kommentatorer har nærmest avskrevet klima og miljø som viktige saker ved høstens valg. Denne gangen, får vi høre, kommer valgkampen til å handle om spørsmål som helse og velferd – som om dette er adskilt fra natur og klima. Men lite er viktigere for helsa og livskvaliteten, enn at vi har frisk natur omkring oss. Naturen er livsgrunnlaget vårt og naturopplevelser gjør godt for helsa, både fysisk og psykisk.  

Vi i WWF ba Opinion spørre folk hvor viktig bevaring av natur er for partivalget deres i høstens lokalvalg. To av tre svarer at det er ganske eller svært viktig. De mest naturbevisste finner vi blant velgerne til Senterpartiet, SV, KrF, Rødt og MDG. Men også blant de øvrige velgerne vil flertallet legge vekt på bevaring av natur når de skal stemme. 

Og dette bør partiene merke seg: Blant de som ennå ikke har bestemt seg for parti, svarer to av tre at bevaring av natur er viktig for dem når valget skal tas. 

Det er ikke nytt at folk flest er naturelskere. 81 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir at naturopplevelser er viktige for dem. Det nye er kanskje at stadig flere tenker på naturen når de skal stemme. Tre av fire svarer at de er bekymret for nedbygging av natur. Fire av fem kvinner er bekymret, to av tre menn er det samme. 

Den nedbyggingen folk er bekymret for, har i høyeste grad med lokalvalget å gjøre. All natur ligger i en kommune. Veldig mange av utbyggingssakene avgjøres av lokalpolitikere, som for eksempel spørsmål om nærnatur, matjord, strandsoner og hytteutbygging. 

Ja eller nei til nedbygging av matjord og nærnatur påvirker naturmangfold, karbonlagring, matsikkerhet og friluftsliv. Mer ombruk og vedlikehold av eksisterende bygninger og veier gir færre grunner til å bygge nytt, og viser vei til et samfunn med lavere miljøpåvirkning. Bevaring og restaurering av skog, myrer og elvebredder kan styrke naturmangfoldet og dempe skadelige virkninger når klimaendringene nå gir våtere og villere vær. 

Alt dette er lokalpolitikk, men det er også miljøsaker. Det er ikke sikkert at folks bekymringer om nærskoger og strandsone fanges opp i nasjonale målinger av miljøengasjement. Etter forrige lokalvalg oppga 47 prosent at de valgte parti basert på lokale saker. Mange av disse sakene handler om hvordan naturen skal forvaltes, og hvordan miljøpåvirkningen skal være. 

For partiene bør dette bety at de må skjerpe og klargjøre den lokale naturpolitikken. Partier som sier ja til alle mulige utbygginger, kan fort komme på kant med flertallet av velgerne. For ja til natur må ofte bety nei til noe annet. 

For oss velgere blir oppgaven like klar: Vi må sette oss inn i partienes lokale naturpolitikk, og gi vår stemme til partier som prioriterer mer natur og mindre utslipp. Godt naturvalg, alle sammen! 

Av Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond 

 

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.