Formannskapsmøte med korona-avstand, fra venstre: Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp), Lars Haagensen (Frp), Knut Staven (H), Caterina Kvaløseter (Sp), Turid Kjendlie (SV) og rådmann Rune Strøm.

Tilskudd for drift av veilys

Skrevet av Ove Magne Ribsskog
18.03.2021 09:34 - OPPDATERT 19.03.2021 14:38

Formannskapet vil gi alle private veilysanlegg i Flatanger tilskudd til drift, men politikerne ønsker ikke at kommunen skal overta anleggene.

Saken kom opp i kommunestyret etter at Lauvsneshaugen velforening søkte kommunen om å overta veilysanlegget.

Politikerne ønsket å få utredet hvor mange private veilysanlegg som finnes i kommunen, og om det var mulig med tilskudd til drift i stedet for at kommunen skulle overta.

Det viste seg at det er 9 velforening og veilyslag som har veilysanlegg med til sammen 250 lyspunkter.

Les mer: Foreslår tilskudd til drift av veilys

Før møtet i formannskapet fikk kommunen brev fra Oladalen idretts- og grendelag som har planer om å anlegge veilys på Oppland og Jøssund. De ønsket å bli behandlet på samme måte som andre, hvis de klarer å reise anlegget.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) la fram brevet i formannskapet, og var positiv til innspillet. Hvis det skal bygges nye anlegg, er det viktig at det er en dialog med kommunen i forkant.

Ikke fast tilskudd

Innstillinga fra rådmannen var at kommunen skal gi et tilskudd på 350 kroner pr lyspunkt. Det var beregnet ut fra kostnadene til strøm hvis alle lyspunkt er ledlys. 

Totalt ville dette kostet 90.000 kroner i året, og rådmannen foreslo at dette ble lagt inn i budsjettet fra 2022.

Lars Haagensen spurte om det var mulig å sette en fast ramme, og så fordele pengene hvis det ble flere lyspunkt senere.

[annonse]
Ordføreren foreslo etter en kort debatt at den årlige ramma ble satt til 90.000 kroner, og at denne ble fordelt på antall lyspunkt pr 1. januar det aktuelle året.

Det innebærer at hvis det blir flere lyspunkt som det søkes tilskudd for enn i dag, blir det et lavere tilskudd pr lyspunkt til alle.

SV støttet innstillinga

Turid Kjendlie (SV) støttet rådmannens innstilling og ville ha et fast tilskudd på 350 kroner pr lyspunkt.

Ordførerens forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Formannskapet vedtok også at søknaden fra Lauvsneshaugen velforening om kommunal overtakelse av veilysanlegget blir avslått.

Saken skal endelig avgjøres i kommunestyremøtet i april.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.