Flyfoto fra reguleringsplanen som viser området som omfattes av planen. Dagens landbase, Bjørøystøa, til venstre i bildet innenfor skraveringen.

Sier ja til landbasert oppdrett på Litløya

Skrevet av Hilde Tyldum Stordahl
17.02.2021 14:32 - OPPDATERT 19.03.2021 11:09

Flatanger kommune gir klarsignal for landbasert oppdrett på Litløya, etter at kommunestyret stadfestet reguleringsplanen i sitt møte 11. februar.

Det er Bjørøya Holding AS og Johan Lauvsnes som planlegger landbasert oppdrett på Litløya, inntil dagens anlegg i Bjørøystøa på Løvøya. Det er i følge NT24 søkt fiskeridirektoratet om konsesjon som forventes avklart i 2021.

Vekst krever nye områder

- Ytterligere vekst i oppdrettsnæringa til sjøs krever gode landbaser i nærhet til produksjonsområdene. Vekst i landbasert oppdrett krever tilgjengelig sjønære næringsareal hvor slik produksjon kan skje. Gjennom etablering av sjønært næringsareal vil planarbeidet bidra til gode vekstvilkår for lokalt næringsliv, noe som vil bidra til å nå hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel for Flatanger kommune, heter det blant annet i planbeskrivelsen.

Høring

Saken har vært ute på høring hos en rekke instanser, og det er gjort både geologiske og arkeologiske undersøkelser som en følge av innspillene. Det har også kommet uttalelse fra hytteforeningene i området.

- Tiltakshaver har kvittert ut de vilkår som ble listet opp i forrige behandling av reguleringsplanen. Dette gjelder uavhengig kontroll av geoteknisk rapport, samt merknader fra Fylkeskommune, Mattilsynet og Vegvesenet. Med bakgrunn i dette anbefales det at reguleringsplanen for Litløya av 25.01.2021 godkjennes, heter det i saksdokumentet til kommunestyret.

Enstemmig vedtatt

Reguleringsplanen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Det eneste spørsmålet som kom opp, var forhold rundt transport av masser fra anlegget, og kommuneveiens beskaffenhet.

Ingeborg Hagerup (SV) hadde spørsmål rundt transportbehov når masser skal fjernes, sett i forhold til eventuell opprusting av den kommunale veien.

[annonse]
Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) kunne opplyse at dette er det ikke tatt stilling til, og at man vil komme tilbake til det.

Turid Kjendlie (SV) oppfordret til å begynne dette planleggingsarbeidet i god tid, siden kommuneveien ikke er god nok.

- Veien er jo åpenbart ikke egnet for slik transport som det skisseres, så det planarbeidet må startes i god tid, sa Kjendlie, som understreket at hun er positiv til planen.

- Vi må se hvor mye masse som må kjøres ut. Det er kommunal vei, men det er ikke tatt stilling til hvilken vei som skal brukes til utskiping, så det må komme som et ledd i videre arbeid, sa Bjørkås.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.