Namsos kommunestyre under ledelse av ordfører Frode Båtnes (Ap), starter sitt møte kl 09.00 torsdag.

Se kommune­styre­møtet i Namsos direkte

Namsos kommunestyre har møte torsdag. Se det direkte her fra klokka ni.


Følgende saker skal behandles:

PS 21/23 Årsberetning, regnskap og årsmelding for 2022
PS 22/23 Prosesstart for nytt helsebygg i Namsos sentrum
PS 23/23 Kvalitetsmelding 2022 for Namsos Opplæringssenter og Innvandrertjenesten
PS 24/23 Jøa samfunnshus - avhending eller sanering
PS 25/23 2. gangs behandling - Områderegulering Bangsund
PS 26/23 2. gangs behandling - Detaljregulering Helikopterlandingsplass
Sykehuset Namsos
PS 27/23 Områdeplan - Namsos sentrum, sjøfronten og østre byområde
PS 28/23 Ny forskrift om adgang til jakt om adgang til jakt og minsteareal
for jakt på elg, hjort og rådyr i Namsos kommune
PS 29/23 Frivilligsentraler i Namsos kommune
PS 30/23 Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene Ytre
Namdal, Namsen og Ytre Namsen
PS 31/23 Konsek Trøndelag IKS - ny selskapsavtale gjeldende fra
01.10.2023
PS 32/23 Kommunens engasjement i reiselivsarbeid
OS 1/23 Regnskap og årsmelding - Namdalseid fjellstyre 2022
PS 33/23 Interpellasjon fra Namsos Venstre - Tilrettelagte bomiljøer for en
aldrende befolkning.

Saksdokumentene finner du her.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.