I dag behandler Namsos kommunestyre skjebnen til Namsos samfunnshus. (Foto: Norconsult)

Samfunnshusets skjebne avgjøres

Skrevet av Ove Magne Ribsskog
25.03.2021 08:57 - OPPDATERT 26.03.2021 07:02

Namsos kommunestyre skal i dag behandle saken om sanering, bevaring eller salg av samfunnshuset. Se møtet direkte her.

Mens kommunedirektøren hadde innstilt på sanering og nybygg, foreslo ordfører Arnhild Holstad (Ap) i formannskapet at samfunnshuset tilbys for salg.

Dette ble vedtatt som formannskapets innstilling med sju mot fire stemmer.

Hvis eiendommen ikke blir solgt innen ett år, skal samfunnshuset saneres, heter det også i innstillinga.

En rapport fra Norconsult er bakgrunnen for at samfunnshuset foreslås sanert. (Foto: Norconsult)

Saken har vakt enorm diskusjon i Namsos, og Gunnar Hojem meldte seg ut av Ap i protest mot det han oppfattet som et soloutspill uten forankring i partiet fra ordførerens side.

Saken kommer opp som fjerde sak i dagens kommunestyremøte, som starter klokka 09.00.

saklista står følgende saker:

PS 17/21 Kvalitetsmelding for Namsos Opplæringssenter og
Innvandrertjenesten i Namsos kommune 2020
PS 18/21 Vedtekter for SFO (Skolefritidsordningen) i Namsos
kommune
PS 19/21 Kulturmidler - vedtak av nye retningslinjer
PS 20/21 Fredning av Spillum Dampsag og Høvleri 20/1 og 20/2
PS 21/21 Namdalseid fjellstyre - valg av nytt varamedlem 2021-2023
PS 22/21 Namsos samfunnshus sanering eller bevaring
PS 23/21 Foreningen Kystriksveien - medlemskap
PS 24/21 Lund Fiskerihavn - kjøpskontrakt
PS 25/21 Flerbrukshall eller gymsal på Bangsund
PS 26/21 Finansreglement for Namsos kommune 2020
PS 27/21 Anskaffelsesreglement - avklaring av tolkning
PS 28/21 Fullmakt til å selge kommunens aksjer i SMK Utvikling AS
PS 29/21 Kommunal garanti for lån - Namsos Kulturhus Eiendom AS
PS 30/21 Nord-Trøndelag krisesenter IKS - endringer i selskapsavtale
PS 31/21 Årsmelding Ungdomsråd 2020
PS 32/21 Årsmelding Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2020
PS 33/21 Årsmelding Eldrerådet 2020
PS 34/21 Interpellasjon - Fylkesveg 769 Klingavegen ved nye Biltema
og krysset 769/Sivavegen
PS 35/21 Interpellasjon - Barnevernsreformen
OS 3/21 Orienteringssak - Korrigering av lokal adresseforskrift
OS 4/21 Bruk av kommunale næringsfond i 2020 - rapport
RS 4/21 Protokoll 15.02.21 - Representantskap interkommunalt
politisk råd Namdal

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.