Lag og foreninger

 

Barne- og ungdomsarbeid

Flatanger musikkforening deltok under åpningen av Tangspræll 2011.

Solstrålen barnelag
Sørnesset fritidsklubb
Sørnesset ungdomslag
Utvorda 4H
Vik barneklubb

 

Teater, sang og musikk
Flatanger musikkforening
Flatanger barne- og ungdomsteater
Staut teaterlag
Barnekoret Tøff nok 

Idrett og friluftsliv
Flatanger idrettslag
Flatanger padleklubb
Oladalen idrettslag
Sitter idrettslag og pistolklubb
Utvorda idrettslag
Flatanger idrettsråd
Flatanger jeger- og fiskerforening
Flatanger skytterlag

Helselag og -foreninger
Flatanger handikaplag
Flatanger lag av LHL
Lauvsnes helselag
Sørflatanger helseforening
Sørnesset helseforening

Båtforeninger

Vik båtforening var medarrangør på Kystkulturdagen sommeren 2011, sammen med grendelaget og Vik brygge.

Hasvåg båtforening
Jøssund båtforening
Stranda båtforening
Vik båtforening
Øra båtforening
Kirke- og misjonsforeninger
Dahle misjonsforening
Lauvsnes kinaforening
Løvøy kirkeforening
Vik kirkeforening
Misjonssambandets forening
Misjonsforeningen Symra 

 

Stiftelser, støtteforeninger mm
Flatanger bridgeklubb
Flatanger montessoriforening
Klas Bøles interesseforening
Menighetens støttegruppe for Kvitveistunet
Stiftelsen Utvorda kystfort
Storfjellets venner
Utvorda veilyslag
Villa fyr venneforening
Flatanger vei- og brulag
Jøssund-Osen veilag

Forsamlings- og grendehus
Lauvsnes samfunnshus
Framheim grendehus
Utvorda skole/grendehus
Betania misjonshus
Dahle grendehus
Jøssund skole/grendehus
Utvorda bedehus

Velforeninger og grendeforeninger

Lauvsnes grendelag arrangerer hvert år Tangsprælldaga.

Lauvsnes grendelag
Sørflatanger grendelag
Utvorda/Sitter grendelag
Jøssund og Oppland grendelag
Sørnesset grendalag
Kvaløysæter omegn velforening
Fløanskogen vel
Lauvsneshaugen vel
Prestgårdsmoen vel
Rebuoddens venner
Kværnøya velforening

Private vannverk
Hasvåg vannverk
Jøssund andelsvannverk
Lauvsnes vannverk
Småværet vannverk
Stamnes vannverk
Utvorda vannverk
Vik og Kvaløysæter vannverk
Åkvika vannverk
Gladsøy vannverk

Fag- og næringsorganisasjoner
Flatanger bondelag
Flatanger bonde- og småbrukarlag 
Flatanger næringsforum
Flatanger og Namdalseid fiskarlag
Flatanger skogeierlag
Vik og Trefjord grunneierlag

Partipolitiske lokallag

Tradisjonen tro stilte partiene med valgbod på Lauvsnes før valget i 2011. Fra venstre: Knut Staven (H), Knut Lassemo (Ap), Olav Jørgen Bjørkås (Sp), Ida-Magrit Lindstad (SV), Reidar Lindseth (V) og Lars Haagensen (Frp).

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Sosialistisk venstreparti
Venstre

For oppdatert liste over ledere i de forskjellige lag og foreninger, gå til oversikten hos Flatanger kommune.

(Kilde: Flatanger kommune)