Anne Berg i Flatanger Taxi håper man ikke fjerner de rutene som er viktige for flatangringene hvis tilbringertilbudet skal reduseres.

Nytt tilbud om intern transport og mindre tilbringer

Det blir endringer i den offentlige transporten i Flatanger. AtB vil sette opp to ukentlige serviceruter inn til Lauvsnes sentrum. Samtidig fjernes to daglige avganger med tilbringeren på hverdagene og en på lørdager.

Det er bussrutene og tilbudet om fleksibel transport som skal gjelde fra august i år som AtB nå legger fram for kommunene i Trøndelag. Fleksibel transport er tredelt: Tilbringertransport, servicetransport og full-flex-pilot. Den sistnevnte gjelder i øyeblikket bare Overhalla kommune.

Fra åtte til seks avganger
De senere årene har Flatanger hatt tilbringertransport fram til bussholdeplassen på Sjøåsen. Dette tilbudet skal bestå, men det blir seks i stedet for åtte daglige avganger.

Utkastet til nye ruter som AtB legger fram nå, viser at det legges opp til at Flatanger og trolig også Statland mister to avganger på hverdager og en på lørdager. Det går ikke fram hvilke avganger som kan forsvinne.

Viktig hvilke ruter som kuttes
- De bør ikke ta tidligruta. Den brukes av pendlere og de som skal på skole. Ni- og ti-avgangen er også viktig for folk som skal til byen. Og 16-turen er viktig for retur på ettermiddagen. Det ser ut som disse rutene er viktige for folk, sier Anne Berg i Flatanger taxi.

Hun mener at det også kunne vært mer attraktivt for de reisende å ha seinere retur i helgene.

I koronatida ser det ut som tilbudet har vært mindre brukt, men vanligvis er tilbringertilbudet i kommunen populært for mange.

Dagens tilbringertilbud
I dag kjøres det tilbringer til busser som går fra Sjøåsen på følgende tidspunkt (reise må bestilles seks timer i forkant av avgang):

Sørgående:

Mandag-torsdag:           07:05     09:05     10:15     12:25     14:05     16:25     18:20     20:15

[annonse]
Fredag:                              07:05     09:05     10:15     12:25     14:05                   18:20     20:15

Lørdag:                                                            10:25                   14:25     16:25     

Søndag:                                                           10:25                                                 18:20     

Nordgående:

Mandag til torsdag         07:07     09:22     10:22     12:23     14:22     16:25     18:25     20:22

Fredag                                07:07     09:22     10:22     12:23     14:22                   18:25     20:22

Lørdag                                                              10:22                   14:22     16:25                   

Søndag                                                                            12:22                                  18:25     

Nytt tilbud inn til Lauvsnes
For første gang er det planlagt at det skal kjøres servicetransport i Flatanger. Det betyr i praksis at man kan «melde seg på» to avganger i uka, og bli hentet hjemme med taxi. Ruta kjører da til Lauvsnes, og returnerer på fastsatt tidspunkt.

I dag har kommunen ingen intern offentlig transport unntatt taxi til vanlig takst. Dette vil bidra til at folk uten bil lettere kommer seg på butikk eller andre ærend. Tilbudet kan brukes av alle.

- Det kan være spennende å prøve dette i kommunen, mener Berg.

Saken legges fram i formannskapet tirsdag til uka. AtB inviterer kommunene til møter der dette samt skoleskyssen for neste skoleår skal diskuteres.

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.