Dette er mulighetsteamet som skal jobbe videre med utvikling av Statland og Tøtdal. Fra venstre: Baard Skoglund Kristiansen, Morten Hågensen, Ole Berner Bondø, Nina Bendiksen, Emma Kaldahl og Elin Hovik Skage. Jon Arne Thorvaldsen ble også valgt inn, men han var ikke til stede på møtet.

Nye muligheter for Statland og Tøtdal

Torsdag gikk startskuddet for et nytt bolystprosjekt for Statland og Tøtdal. Et mulighetsteam skal ta arbeidet videre, sammen med Namsos kommune.


Rundt 50 personer møtte opp i gymsalen på Statland skole, da gjengen som kaller seg «unge tilbakeflyttede voksne», inviterte til folkemøte.

Nina Bendiksen og Emma Kaldahl er to av initiativtakerne, og de var veldig spente på forhånd om invitasjonen hadde nådd ut.

– Det ble et kjempebra oppmøte, sa Nina Bendiksen da de to ønsket velkommen og fortalte litt om bakgrunnen for møtet.

Utviklingsprosjekt

De unge tilbakeflytterne sendte i fjor et brev til Namsos kommune, med ideer og tanker om muligheter og hva som kan bidra til å utvikle Statland og Tøtdal.

– Kommunen ga oss i oppgave å jobbe videre med dette, og se om vi kunne etablere et mulighetsteam, sa Emma Kaldahl.

Mange tok turen til gymsalen for å få med seg folkemøtet torsdag kveld.

Namsos kommune hadde nemlig kjørte et pilotprosjekt på Lund, og tankene og ideene fra Statland og Tøtdal passet veldig godt inn i et slikt bygdeutviklingsprosjekt.

Kommunen stilte med samfunnsplanlegger Elin Hovik Skage og konsulent Baard Skoglund Kristiansen på møtet. De hadde også invitert Bjørnar Smines fra Lund, som fortalte om deres erfaringer.

– Det ble sagt tidlig da planene for den nye kommunen ble lagt, at den skal jobbe for å skape aktivitet, liv og røre i hele kommunen, sa Elin Skage.

Mulighetsteam

Da Bjørnar Smines kom til kommuneledelsen med sine ideer rundt småbåthavna på Lund, ble han fort sporet inn på tankene om å involvere hele grenda i et pilotprosjekt – og å etablere et mulighetsteam.

Navnet har sammenheng med nye Namsos kommune sin visjon, «Sammen skaper vi muligheter». Et mulighetsteam skal ta ideene videre fra idé til handling. Teamet består av representanter fra lokalmiljøet og Namsos kommune.

To millioner i støtte

Lund har med sine 42 innbyggere og mange hytteeiere klart å få ut to millioner kroner i offentlige tilskudd til ulike prosjekt. Totalt har prosjektet utløst 20 prosjekt – ett pr. innbygger!

– Noen syns vi har fått nok, sa Bjørnar Smines, som la til at de to millionene bare utgjorde om lag 35 prosent av kostnadsoverslagene på alle tiltakene.

Medregnet dugnad, kontantstøtte og lån, har de offentlige tilskuddene utløst investeringer for til sammen seks millioner kroner. 

- Det er veldig viktig å legge vekk alt som har med misunnelse å gjøre, sa Bjørnar Smines, da han fortalte om erfaringene med mulighetsteam på Lund.

Hans klare råd til folk på Statland og Tøtdal, var å ha full åpenhet om det mulighetsteamet foretar seg.

– Det er viktig at det ikke blir noe «tusksnakking».

– Og så er det veldig viktig å legge vekk alt som har med misunnelse å gjøre. Hvis noen får til noe, er det veldig viktig at resten av bygda klarer å se det som positivt. Og det skjer gjerne noe mer, når ting begynne å røre på seg, sa Smines.

Han rådet også folk til å ta godt imot folk har litt ekstra penger og vil investere. Økonomiske midler er ofte en flaskehals for å få til noe, og da er folk som kan investere gode å ha med på laget.

Mange ideer

Under idémyldringen etter innledningene, ble folk først oppfordret til å si hva det er som gir bolyst på Statland og Tøtdal.

Der kom det fram ei lang liste, blant annet skole, barnehage, butikk, svømmehall, natur, kulturliv, kirka, småbåthavn, skiløyper, molomarked, dugnadsånda, fotballbanen, forsamlingshuset på Tødal, pub, 4H og mye mer.

Neste punkt var gruppearbeid for å få fram ideer og tanker om nye tiltak og aktiviteter.

Blant forslagene var badestrand, servicebygg ved småbåthavna, flytende badstue, via ferrata, restaurant, asylmottak, campingplass, hytteservice, utleie av båter, forskjønning, gapahuk, treningsrom, frisbeegolf, mer industri og frisørsalong. 

Det kom fram mange gode ideer under gruppearbeidet. Fra venstre: Wenche Eriksen, Stig Finnanger, Odin Skjengen-Hågensen, Julius Hatland Thorvaldsen, Mona Aleksandersen, Hilde Steen og Anette Skjengen.

Vil flytte tilbake

Idémyldringa skjedde i grupper, og ved det ene bordet satt Odin Skjengen-Hågensen (13) og Julius Hatland Thorvaldsen (16).

De syntes initiativet fra de unge voksne er veldig bra, og begge har lyst til å flytte tilbake til Statland når de blir voksne.

– Hva syns dere er viktigst for at dere skal flytte tilbake?
– Skole, og at det er andre folk som bor her. Og så en jobb da, selvsagt, sier de to.

Valgte mulighetsteam

Det var stor stemning for å starte et prosjekt på Statland og Tøtdal, og å etablere et mulighetsteam. Følgende ble valgt:

Nina Bendiksen, Emma Kaldahl, Ole Berner Bondø, Morten Hågensen, Jon Arne Thorvaldsen og Elin Hovik Skage og Baard Skoglund Kristiansen fra Namsos kommune.

Dette teamet kommer i tillegg til lag og foreninger, og skal ikke overta noen oppgaver fra dem.

– Et mulighetsteam skal spille på lag med de andre, og hjelpe til med å sette ting i system, sa Elin Hovik Skage.

Initiativene skal komme fra lokalt hold, men kommunen skal støtte opp og bistå der det er behov, for eksempel for å søke ekstern finansiering av prosjekt.

Nå starter jobben

– Vi er strålende fornøyde, og det var bra at folk var så engasjerte, sier Nina Bendiksen etter møtet.

– Nå har vi mye å jobbe med. Det er artig å få det konkretisert, og mye av det som kom fram, er ideer vi har hatt lenge. Kanskje får vi nå gjennomført noe av det, sier hun.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.