- Når prisene øker raskt og uventet, rammer det særlig dem som har lite å gå på. Å sikre lav og stabil inflasjon er det viktigste bidraget pengepolitikken kan gi for å fremme høy sysselsetting over tid, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache under pressekonferansen. (Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank)

Norges Bank hever ikke renta nå

Norges Bank vil ikke øke styringsrenta nå, men antyder en ny økning i mars.


Norges Bank har vedtatt å holde styringsrenta uendret på 2,75 prosent.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Norges Bank opplyser at konsumprisene har steget mye, og prisveksten er klart over målet. Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsmarkedet er stramt. Høy prisvekst og økte renter svekker husholdningenes kjøpekraft, og mange bedrifter venter fall i aktiviteten fremover.

Slik komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet nå vurderer utsiktene, vil det være behov for å øke renten noe videre for å bringe inflasjonen ned mot målet.

Strammere arbeidsmarked og fortsatt høyt press i norsk økonomi, kan bidra til å holde prisveksten oppe. Det kunne tilsi å øke renten på dette møtet. På den annen side er det utsikter til lavere energipriser enn tidligere lagt til grunn, og de internasjonale prisimpulsene ser ut til å avta. Renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen, opplyser Norges Bank.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.