- Høyre trenger innspill fra Namdalen og Namdalen trenger høyrepolitikk, skriver Andrea Nogva i dette debattinnlegget.
DEBATT

Namdalen trenger høyrepolitikk

Namdalen har vært representert på Norges største politiske verksted. Vi har bidratt fra talerstolen på flere temaer, for Høyre trenger innspill fra Namdalen og Namdalen trenger høyrepolitikk.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Fra talerstolen har vi vært tydelige om betydningen av videre utvikling av kysten og distriktene. Blant annet i forbindelse med resolusjon om gode vilkår for næringslivet. Det er en politisk oppgave å sørge for at vi legger til rette for gode lokalsamfunn. Det gjør vi best der offentlig sektor spiller på lag med verdiskaperne og fremmer verdiskaping, ikke hemme den.

Mange har sikkert fått med seg diskusjonen rundt skatt på Høyres landsmøtet. Det er nok det politikkområdet hvor media kanskje har skrevet mest.  Høyre har vedtatt NEI til regjeringens skattepolitikk og spesifikt NEI til lakseskatten. Dessverre er det ikke bare havbruket som opplever store endringer i sine rammebetingelser. Derfor har vedtatt politikk for gode vilkår for hele næringslivet. God næringspolitikk er god distriktspolitikk.

Vi har også vedtatt resolusjon om energi og forsvar, begge høyaktuelle i den tiden vi lever i. Men jeg ønsker å trekke frem to andre områder, som er ekstra viktig for oss i Nærøysund fremover.

For våre barns trivsel og utvikling er det viktig å satse på gode og trygge barnehager. Barnehager med kompetente ansatte som sikrer en viktig omsorgsarena, hvor barn kan lære gjennom lek. Det er ikke viktig for barna om barnehagen er kommunal eller privat. Men for de som driver barnehage er det viktig å få gode vilkår. Med Høyre i styringen av Nærøysund, vil vi sørge for å tilrettelegge for at barnehagene i kommunene har gode og rettferdige vilkår.

I Nærøysund skal skolene oppleve en aktiv skoleeier, som setter skolepolitikk på agendaen.  Alle elever skal møte kvalifiserte lærere som gir undervisning av høy kvalitet og bidrar til at alle barn trives og opplever mestring. Ingen barn skal gå ut av grunnskolen i Nærøysund uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Da må vi prioritere tidlig innsats gjennom hele skoleløpet og sikre at retten til intensivopplæring i lesing, skriving og regning oppfylles. Det krever ressurser og her har politikerne et ansvar for å sette skolepolitikk og ressurser høyt på agendaen.

Elever som mister motivasjon og mestringsfølelse er et faresignal. Høyre ønsker å styrke laget rundt eleven og inkludere flere fagmiljøer, yrkesgrupper og fagkompetanser inn i, og rundt skolen for å støtte opp under elevenes behov og styrke miljøarbeidet.

Alle barn med behov for spesialundervisning og tilrettelegging skal få det de har krav på i Nærøysund.  Som aktiv skoleeier kan man be om at det gjøres opptelling av timer til spesialundervisning to ganger i året. Om vi ikke klarer å ta igjen de tapte timene, skal det rapporteres som avvik. For er det noe vi må lykkes med, så er det å ta de sårbare barna på alvor. Der kan vi i dag ikke si oss fornøyd slik situasjonen i Nærøysund er i dag.

Da må vi vite status, og det sikrer vi, blant annet, gjennom at kommunestyrene årlig behandler en rapport om tilstanden i helse- og omsorgstjenesten. Brukerundersøkelser, brukertilfredshet og kvalitet er områder vi må vite mer om.

De som skal gi tjenestene må ha gode arbeidsvilkår. Høyre vil jobbe for å styrke og støtte våre ledere, for vi tenker at god ledelse er nøkkelen til å være en god arbeidsgiver og slik være en godt drevet kommune. Det skal jobbes videre for å beholde hele, faste stillinger som hovedregel og utvikle arbeidstidsbestemmelser som gjør at flest mulig kan jobbe i hele og faste stillinger.

Det er veldig mange viktige oppgaver innen helse i Nærøysund kommune. Jeg skal ikke ramse opp alle de oppgavene. Jeg trekker frem at vi må ha en god pårørendestrategi og at alle skal ha tilgang på et godt tilbud innenfor psykisk helse. Med høyrestyring i Nærøysund garanterer vi at det fortsatt skal være legekontor både på Kolvereid og på Rørvik.

Tilrettelegging av et aldersvennlig samfunn blir også viktig fremover. Vi vil føre eldrepolitikken i riktig retning, bort fra Brennpunkt og alvorlige avvik. Gjennom å lytte til ansatte vil vi jobbe for fokus på kvalitet. Brukermedvirkning er en selvfølge og avlastning av pårørende må tas på alvor.

Høyre vil satse mer på hverdagsrehabilitering og sørge for godt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten om lavterskeltilbud.

Kommunen trenger styring som skjønner lokalt næringsliv og skjønner hva som er viktig for barn, ungdom og voksne. I en kommentar på NRK, som prøver å forklare gode målinger, vises det til at Høyre om parti blir opplevd som troverdige i fht styring. Denne troverdigheten gjelder også i Nærøysund.

Hilsen fra Høyres landsmøte 2023,

Andrea Nogva

Ordførerkandidat i Nærøysund

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.