- Skal vi være en attraktiv region vil Namdalen trenger flere folk og ny kompetanse i tiden fremover, skriver Andrea Nogva i dette debattinnlegget.
DEBATT

Namdalen har folk, kompetanse og kapital

Vi har rike naturressurser og store arealer her i Namdalen. Dyktige folk, mange med spisskompetanse på sitt fagfelt. Kreative gründere som er villige til å satse og som gir tilbake til lokalsamfunnet.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Det er lov å være stolt av Namdalen!

Vi jobber med bioøkonomi og sirkulærøkonomi.

Det er bærebjelken fremover, om du er på kysten, innlandet eller på fjellet i Namdalen. Vi lever av og med naturen. Det har vi gjort i tusenvis av år , med stort hell. Vi har utviklet oss med utgangspunkt i våre naturressurser. Det gjør vi også i dag.

Dette er vårt potensial – som vi må bygge videre på!

Som kommuner og som region, må vi greie å være i takt med utviklingen i lokalt næringsliv. Slik sikrer vi trygge arbeidsplasser i Namdalen. Vi har det siste året sett hvor viktig rammevilkår (les; grunnrenteskatt) er for at vi skal kunne jobbe, bo og leve her, helt nord i Trøndelag.

God næringspolitikk er god distriktspolitikk.

Kompetanse er nøkkelen

Skal vi være en attraktiv region vil Namdalen trenger flere folk og ny kompetanse i tiden fremover. Nærøysund og alle kommuner i Namdalen, må som største arbeidsgiver lykkes med å ha:

  • Et godt bilde av fremtidens arbeidsoppgaver og behov for kompetanse for å løse disse godt
  • Oversikt over dagens kompetanse hos ansatte
  • Et bilde av gapet mellom dagens kompetanse og behov fremover
  • Plan for å investere i våre ansattes kompetanse, for å dekke gapet
  • Rekrutteringsstrategi bygd på dette bildet, og handlingsplan på lokalt og regionalt nivå.
  • Felles handlingsplan med lokalt næringsliv – gjennom tett samhandling med regionens næringsforeninger og kompetansemiljø, som Skogmo Industripark, Havbruksparken, Børgefjell Utvikling og InnovArena med flere.

Når vi har dette bildet, kompetansestrategi, klart, kan vi kommunisere tydelig til utdanningsinstitusjonene, som Nord universitetet og NTNU, hvilke behov vi har i regionen og trekke de tettere på Namdalen, med relevant videreutdanning, forskningsprosjekt og studentsamarbeid. 

Her ønsker jeg å gi kred til Namdal Regionråd for det arbeidet de har tatt initiativ til, honnør til Val skoler for det arbeidet de gjør på vegne av næringslivet og takk til INAM for arbeidet med traineeprogrammet. Det er mange positive krefter som jobber med kompetanse i regionen vår - de må vi støtte og videreutvikle.

Lykkes vi ikke med dette arbeidet, vil vi miste arbeidsplasser og dyktige folk. Konsekvensen blir mindre ressurser til å drive velfungerende kommuner , og svekkelse av et robust og attraktivt privat næringsliv. 

Grunnmuren for å jobbe, bo og leve her i Namdalen.


Av Andrea Nogva, ordførerkandidat, Nærøysund Høyre

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.