Havbruk – viktigste næring

Havbruk er blitt den viktigste næringa og motoren for annet næringsliv i Flatanger. Når prisene er på sitt høyeste, eksporterer næringa laks for en verdi av 300.000 kroner pr. innbygger.

Merder med laks verdt mange millioner kroner er et vanlig syn i Flatanger. (Foto: Ove Magne Ribsskog)

Gründerne i Einvikfisk AS og andre som fikk konsesjoner på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, la grunnlaget for den havbruksnæringa vi i dag har i Flatanger. Fiskeoppdrett var ei ny næring, og det måtte til en god del prøving og feiling, og ikke minst forskning og utvikling, før produksjonen gikk på skinner.

I dag er det 16 konsesjoner for matfisk i Flatanger. Disse er fordelt på tre selskap: Bjørøya Fiskeoppdrett AS (15 ansatte), Marin Harvest AS (15-16 ansatte) og Salmar Farming AS (7-8 ansatte).

Flatanger Settefisk AS har konsesjon for å produsere 7,5 millioner settefisk, etter at konsesjonen nylig ble utvidet fra 2,5 millioner fisk. Selskapet har investert 80 millioner kroner i utvidelse av anlegget på Lauvsnes, og har nå 7 ansatte.

Nesset Sjømat AS i Sør-Flatanger slakter og fileterer torsk. Bedriften er inne i en omstillingsfase etter at Codfarmers sluttet med oppdrettstorsk. I full drift hadde Nesset Sjømat 43 ansatte og var kommunens største, private arbeidsgiver.

Virksomheten i havbruksnæringa genererer mange andre arbeidsplasser i Flatanger. AQS AS er maritim entreprenør og utfører serviceoppdrag for oppdrettsnæringa, og har 34 ansatte. Folla Maritime Service AS har spesialisert seg på båter i aluminium til oppdrettsnæringa. Mange andre firma leverer også varer og tjenester til næringa.

Oversikt over alle firma og bedrifter i Flatanger