- Nasjonalforeningen forventer at kommunepolitikere som blir valgt inn i høst viser handlekraft, skriver Reidar Tessem (bildet) og Frode Mo i denne kronikken.
KRONIKK

Nå må økningen av antall med demens tas på alvor


KRONIKK: Dette er en kronikk som gir uttrykk for artikkelforfatternes synspunkter.

 

Frode MoOver 100 000 nordmenn lever med demens i dag og dette tallet vil doble seg de neste tiårene. I Trøndelag var det i 2020 anslagsvis 9000 med demens, og i 2040 er det beregnet å være 17000 demenssyke, nesten dobbelt så mange! Årsaken er at vi blir flere eldre, vi lever lenger, og høy alder er den største risikofaktoren for å få demens.

Demens er en sykdom som er vond å få for den som rammes og den krever mye av pårørende. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for mennesker med demens og deres pårørende. Vi er bekymret for at mange av de som rammes av demens ikke får den hjelpen de trenger og har rett på.

Sykehjemsplass når man trenger det

Antallet sykehjemsplasser har stått på stedet hvil i 20 år. I stedet for økt kapasitet har det vært en bedring i kvaliteten, for eksempel i form av flere enerom. Men den forventede veksten i antall eldre er allerede i gang. I dag er vi 1 million pensjonister i Norge. Mange av disse vil i løpet av de nærmeste årene få behov for helse- og omsorgstjenester.

Om lag en av tre over 80 år har demens, og om lag halvparten av dem over 90 år. De aller fleste som får demens, vil på ett eller annet tidspunkt få behov for en sykehjemsplass. 80 prosent av de som bor på sykehjem i dag, har demens.

Det er et politisk mål at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener personer med demens og deres pårørende må kunne være trygge på at det er gode sykehjemsplasser tilgjengelig når behovet for dem oppstår. Kommunene må bygge ut sykehjemskapasiteten i tråd med den forventede økningen av personer med demens i sin kommune. Å bygge gode sykehjem tar tid. Vi trenger utålmodige kommunepolitikere som vi igangsette bygging nå.

 

Velferdsteknologi til alle med behov

Velfersteknologi bidrar til økt selvstendighet og mestring for personer med demens, og til trygghet for deres pårørende. Teknologien må være lett tilgjengelig og billig for alle som har behov, uavhengig av ressurser og bosted.

Det finnes allerede en rekke hjelpemidler, som GPS, fallsensor, trygghetsalarm, medisindispensere, sovesensor, dørkontroll, med mer. Etter hvert får vi også flere aleneboende hjemmeboende personer med demens, noe som understreker viktigheten av å løfte dette området.

Til tross for at det i dag er over 100 000 personer med demens, er det kun 1000 personer på landsbasis som har tilbud om GPS. Tall fra Helsedirektoratet (2021) viser at kun 2% av alle hjemmeboende personer med demens i Trøndelag har lokaliseringsteknologi. GPS betyr dobbel frihet og dobbelt trygghet for hjemmeboende personer med demens og deres nærmeste.

Vis handlekraft nå

Tallene fra både demenskartet og Helsedirektoratet er krystallklare. Vi klarer ikke gi nødvendig tilbud i dag, og er absolutt ikke klare for den store veksten som venter oss. Nasjonalforeningen forventer at kommunepolitikere som blir valgt inn i høst viser handlekraft.

Av Reidar Tessem, leder i helsepolitisk utvalg
Frode Mo, daglig leder
Nasjonalforeningen for folkehelsen Trøndelag

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.