Gjennom våren skal det helt sikkert tas en rekke arealbeslutninger i ditt kommunestyre hvor naturen er under press. Sett deg inn i sakene, skriv leserbrev til lokalavisene, delta i debatten på sosiale medier og utfordre politikerne, skriver Karoline Andaur i WWF i dette debattinnlegget. (Foto: Elin Eike Worren/WWF)
DEBATT

Lokalpolitikerne må ta naturavtalen hjem – du kan hjelpe dem!

Med en rykende fersk naturavtale i boks, har verdens ledere lovet tidenes løft for naturen. Men natur er ikke bare noe som finnes der ute i den store verden, det er konkret og lokalt. Nå er vi helt avhengige av at kommunen din – og du – er med for at Norge skal lykkes.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

  
Det føles kanskje fjernt at politikk utformet i Montreal i Canada skal ha noe å si for hvordan vi bruker og ivaretar naturen i din kommune, for det er i stor grad politikerne der du bor som bestemmer hvordan arealene i kommunen skal brukes. Men naturavtalen er en verdensdugnad, og derfor helt umulig å gjennomføre uten at også dine lokale folkevalgte er med på omstillingen. 
  
Vi har gjennom avtalen forpliktet oss til å innen 2030 verne 30 prosent av naturen på land og i havet, bygge ned mindre av den naturen vi ennå har igjen, og sørge for at 30 prosent av ødelagt natur er under restaurering. Målene i naturavtalen er ambisiøse, men de er også helt nødvendige i møte med klima- og naturkrisen. Det er også samfunnsøkonomisk svært fornuftig. En intakt og robust natur gir oss alt vi trenger – mat, vann, ren luft, medisiner, beskyttelse mot ekstremvær og turopplevelser. Vi har derfor alt å tape på å ikke ta vare på naturen. 
  
I dag er hovedregelen at kommunene taper økonomisk på å ivareta naturverdiene sine og vinner på å bygge ned arealer til ulike formål. Dette må vi snu. Skal lokalpolitikerne klare denne omstillingen, er vi avhengige av nye, nasjonale virkemidler som snur straff til belønning. Samtidig skal staten stille større krav og forventninger til kommunene. Dette må regjeringen finne løsninger på når de nå er i gang med å lage en nasjonal handlingsplan for å implementere naturavtalen her i Norge. 
  
Naturavtalen er altså signert, og den nasjonale handlingsplanen er på vei. Nå gjelder det å sette handling foran ord, og her spiller du som innbygger hovedrollen. I høst er det nemlig lokalvalg. Der bestemmer du som velger om ditt kommunestyre skal bygge ned eller ta vare på og restaurere din lokale natur. 
  
Men allerede før valget kan du bidra. Mange av partiene jobber fortsatt med å lage sine programmer for hvilken politikk de skal gå til valg på. Ta kontakt med lokallagene deres og si din mening om hva som bør stå i programmene! 
  
Er du medlem i et politisk parti, er det heller ikke for sent å spørre om å få stå på partiets valgliste – fristen for å sende inn listeforslag er 31. mars. Om du ennå ikke er politisk engasjert, men har lyst til å bli det, meld deg inn i partiet som fronter sakene du bryr deg om best. Det nytter å engasjere seg! 
  
Gjennom våren skal det helt sikkert tas en rekke arealbeslutninger i ditt kommunestyre hvor naturen er under press. Sett deg inn i sakene, skriv leserbrev til lokalavisene, delta i debatten på sosiale medier og utfordre politikerne. Alle kan gjøre litt, og vi må brette opp ermene allerede nå for å sikre frodig, mangfoldig og livsviktig natur for både oss og generasjonene etter oss. 

Av Karoline Andaur, generalsekretær i WWF, Verdens naturfond.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.