- 10 års satsing på reiseliv er lite i bygging av destinasjon og merkevare, det er NÅ det starter! Vi har ikke råd til å la denne oppbyggingen av et viktig kompetanse-, markedsførings- og koblingsmiljø gå til spille, skriver Roy Inge Bergli i Liverten i dette debattinnlegget. (Foto: Privat)
DEBATT

Vi trenger Visit Namdalen

Visit Namdalen er en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for å lykkes med å utvikle LiVerten som reiselivsbedrift i Lierne.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Synlighet gjennom reiselivsbrosjyren gjør at vi når ut og sørger for informasjonsdeling. Nettsiden med digital turistinformasjon er en viktig og tydelig kanal for informasjon, inspirasjon og synlighet om Namdalen. Nettsiden utgjør den viktigste og eneste plassen en kan finne inngående informasjon på internett om Namdalen.

Digitale kampanjer og markedsføringen Visit Namdalen gjør med både synliggjøring i media, messer, bransjeblader og reiselivsmagasin har skapt en bruk av ordet Namdalen som reiselivsdestinasjon.

Markedsføringen som Visit Namdalen gjennomfører i mange ulike kanaler fører til planlegging og forbedring av oss som reiselivsbedrifter. Fordi vi må alle sammen planlegge tilbud og forstå hvem vi henvender oss til. Dette er løst med opplæring av eksempelvis personal med kurs arrangert til oss aktører fra Visit Namdalen. I tillegg til en rekke kurs legger Visit Namdalen frem viktig innsikt, nøkkeltall og trendforståelse som gjør oss som reiselivsbedrift bedre i stand til å utvikle relevante tilbud.

Nettverkstreff arrangert av Visit Namdalen gir oss som reiselivsbedrift inspirasjon og kunnskap. En viktig Namdals arena for å treffe samarbeidspartnere, bli kjent og lære av hverandre. Flere konkrete samarbeid og initiativ kommer fra slike treff for vår del.

Visit Namdalen er en av våre viktigste ambassadører for alt vi holder på med, med å bidra til å koble oss med andre prosjekter og aktører i de andre regionene i Trøndelag, i Namdalen og i Norge.

Vi er spesielt glade for felles satsing på lokalmat gjennom Visit Namdalen, med deltakelse på Trøndersk matfestival i Trondheim som flaggskipet. En satsing som danner felleskap, samarbeid, nettverk og utvikling både i Namdalen og i Trøndelag. Forlengelsen med Trøndersk Matfestival et sted nær deg er løst av Visit Namdalen på en god måte, et viktig initiativ særlig for å skape lokal stolthet og kunnskap på lokalmat. Både Trøndersk Matfestival i Trondheim og Et sted nær deg tror vi er viktige drivere for fremtidens rekruttering til mat og reiseliv.

Koblingen Visit Namdalen utgjør til Trøndelag Reiseliv er en faglig viktig kobling for hele Namdalen. Visit Namdalen utgjør vår eneste nasjonale kobling, gjennom Visit Norway. En bærebjelke av informasjon og markedsføring som vi ikke har sjans til å nå ut med om vi skal stå alene.

Vi har deltatt i en rekke prosjekter der Visit Namdalen deltar med prosjektstyring eksempelvis vandring, lokalmat og vertskap. Viktige utviklingsprosjekter som er med å skaper nye måter å joe på, etablerer kunnskap og øket kvaliteten i det vi holder på med.

10 års satsing på reiseliv er lite i bygging av destinasjon og merkevare, det er NÅ det starter! Vi har ikke råd til å la denne oppbyggingen av et viktig kompetanse-, markedsførings- og koblingsmiljø gå til spille. Næringslivet viser at de vil dette, det kommer stadig til nye aktører.

Visit Namdalen er for oss en viktig støttespiller og dialogpartner, med deling av både informasjon og motivasjon. Relevante og stødige fagpersoner klar til å hjelpe, rådgi og diskutere. Aktørbildet er i de fleste kommunene begrenset, fordi det er få reiselivsbedrifter. Fordi det er få bedrifter i hver kommune er det for oss vanskelig å se for seg at reiselivets fellessatsing kan løses på kommunalt nivå. Kommunene må vise sin støtte og bidra til at dette kan fortsette. Sammen er vi NAMDALEN!

Reiselivet utgjør selve grunnlaget for eksistens for veldig mange bedrifter, selv om de i utgangspunktet ikke definerer seg som en reiselivsbedrift. Reiseliv i Namdalen er et vidt begrep, ikke bare overnatting, mat og severdigheter, men også betydelige ringvirkninger i kroner og øre, bolyst, reiselyst og blilyst.

Trøndelag reiseliv trenger Visit Namdalen.
Namdalen trenger Visit Namdalen.
Kommunene, små som stor, trenger Visit Namdalen.
Aktørene trenger Visit Namdalen.
LiVerten trenger VISIT NAMDALEN!

 Av LiVerten ved daglig leder Roy Inge Bergli

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.