- Det er ikke sånn vi kan ha det i Flatanger, sier leder Per Bårdsen i Flatanger Ap etter torsdagens kommunestyremøte.

Kritisk til ordførerens møteledelse

Lederne i Flatanger Ap og SV mener ordføreren i siste møte prøvde å presse kommunestyret til å fatte et enstemmig vedtak om å sette av et stort beløp til veg og bru Sitter-Lauvsnes.

- Ordføreren sa at han ikke ville foreta avstemning før det ble et enstemmig vedtak. Det er forferdelig alvorlig. Da står ordføreren og krever at kommunestyremedlemmene skal mene noe de ikke kan stå inne for. Ordføreren kan ikke pålegge lydighet. Det er ikke sånn vi skal ha det i Flatanger, sier leder Per Bårdsen i Flatanger Ap.

Otto Sandnes, leder i Flatanger SV, reagerte også sterkt under møtet, som ble sendt direkte på Flatangernytt og kommunenes nettside.

- Jeg så møtet, og måten ordføreren ledet møtet på, var meget spesiell. Han bruker mye taletid selv, han haler ut møtet og bruker ikke klubba når folk er ufine. Torsdag var det nært at han truet forsamlingen til å gjøre et enstemmig vedtak, sier Sandnes.

 

Ingen imot vei og bru

Per Bårdsen reagerer også på at det ble forsøkt å tillegge de to opposisjonspartiene Ap og SV meninger de ikke har.

- Ingen har sagt at de ikke er for veien Sitter-Lauvsnes. Alle ønsker denne veien. Men vi ønsker ikke å binde oss til en viss sum penger, sier Per Bårdsen.

Alle partiene stemte for å sette av penger til detaljplanlegging i 2021. Hensikten er å komme fram til hvordan vei og bru kan bygges, og hva som blir den endelige prisen.

Men da økonomiplanen skulle behandles, kom uenigheten til overflaten - både mellom partier og innad i partiene Frp og H.

I økonomiplanen var det foreslått å sette av 50 millioner kroner i 2022 og 50 millioner i 2023 til bygging av vei og bru. Etter noen runder ble det vedtatt - mot SV og Aps stemmer - at kommunen setter av til sammen 75 millioner.

[annonse]
 

Ordfører for alle

- Ordføreren skal være ordfører for alle partiene. I denne saken var han veldig ensidig i sin måte å bruke talerstolen på. Han sa at han ikke tok opp saken til avstemning før det var enstemmighet. Det kan godt hende han tenkte å si det med en humoristisk snert, men for utenforstående oppfattes det som pisk. Kommunestyret skulle tvinges til å være med på  noe de ikke ville. Sånn skal ikke en ordfører lede møtet, sier Per Bårdsen.

Han var selv ordfører i Flatanger fra 1995 til 1999, og varaordfører i perioden før. Han satt også på fylkestinget fra 1987 til 2003.

- Jeg har vært med i politikken en stund og opplevd fylkesordførere som var tilnærmet passive i ordskiftet. Det var andre i partiene som frontet sakene. Ordføreren skal være ordfører for alle, og det håper jeg vår ordfører også er, sier Bårdsen.

 

Binde til masta

Både Per Bårdsen og Otto Sandnes oppfattet ordførerens forsøk på å få til et enstemmig vedtak, som et forsøk på å binde alle partiene til masta.

- Han prøvde å binde oss til masta og til å bruke penger vi ikke har. Det er uverdig. Sånne store saker må komme i rett rekkefølge. Først må vi få en utredning som viser hvordan veien er tenkt bygd, kostnad og finansiering. Når vi har denne på bordet, kan vi ta stilling til hvor mye penger vi skal bruke, sier Per Bårdsen.

Han minner også om at veien Sitter-Lauvsnes alltid har vært planlagt som en fylkesvei. Det er først nå at den foreslås bygd som en kommunal vei.

- Jeg oppfattet at det var veldig viktig for ordføreren å få enstemmighet om prosjektet. Det virker som at han legger veldig mye prestisje i saken, og blir stressa. Det er utidig å holde på sånn, og å tillegge Ap og SV meninger vi ikke har. Vi er ikke imot vei. Det har vi sagt gang på gang, sier Otto Sandnes.

Olav Jørgen Bjørkås mener enstemmighet er viktig i saker som skal tas videre ut av kommunen.

- Viktig med enighet

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås sier at han mener dette er en sak det er viktig å være enige om. Han avviser at han forsøkte å presse noen til å gå inn for et bestemt beløp i økonomiplanen.

- Jeg sa ikke noe om hvor vedtaket burde ligge. Det var mer en oppfordring til forhandlinger. Dette er ei sak det er viktig å være enige om, og det hadde vært kjærkomment med enighet, sier Bjørkås.

Mens formannskapet innstilte på å sette av 100 millioner kroner i økonomiplanen, fremmet Geir-Tore Olsen (Frp) et forslag om 75 millioner.

- Etter utspillet fra Geir-Tore, inviterte jeg Ap og SV til å være med på dette. Jeg kunne ha kalt inn til et gruppemøte, men jeg valgte nå å gjøre det sånn, sier han.

- Jeg har ikke "trompet" noen til å stemme for det forslaget vi sto for. Men jeg inviterte til enighet. I en sånn sak bør ordføreren kunne ytre det. Det var sagt med en litt spøkefull tone, sier Bjørkås.

- Hvorfor er det så viktig for deg å få til enstemmige vedtak?
- I saker som vi skal ut av kommunen med, står kommunen mye sterkere hvis det er enighet. Det gjelder for eksempel arealsaker og andre saker der vi skal forhandle med fylkeskommunen eller fylkesmannen. Da er det kjærkomment og gir mer handlekraft å ha et enstemmig kommunestyre i ryggen. Men i andre saker, er jeg ikke så opptatt av det, sier Olav Jørgen Bjørkås.

- Hva sier du til at opposisjonen mener du forsøkte å binde dem til masta ved å love å bruke 100 millioner på veg og bru?
- Geir-Tore Olsen inviterte til å sette av et mindre beløp. Hvis de først går inn for å bygge vei, må de regne med at det koster penger. Det er slutt på at stat og fylkeskommune bygger veier. Skal den realiseres, er det opp til kommunen å dra det igjennom. Vi kan prøve å få fylkeskommunen med på å gi støtte, men de vil ikke bygge vei. 

Bjørkås sier at Ap og SV nå står fritt ved neste korsvei. Om det jobbes fram en god plan, er det åpent om de vil støtte den eller ikke.

 

 

[annonse]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.