- En slik plan handler i første rekke om at næringslivet, kommunen og innbyggerne i felleskap blir enig om mål, strategier og hvilke konkrete tiltak som det skal arbeides med framover, skriver Arnt-Ivar Kverndal i denne kronikken.

Hvorfor strategisk næringsplan i Flatanger?

Skrevet av Arnt-Ivar Kverndal, seniorrådgiver Inaq
15.04.2021 16:40 - OPPDATERT 15.04.2021 16:46

Mange vil kanskje tenke «hva skal vi med en næringsplan i Flatanger» - og videre; «næringslivet går så det suser, dette klarer de enkelte bedrifter fint å ta ansvar for selv»!

 

KRONIKK: Dette er en kronikk som gir uttrykk for skribentens meninger.


Nja – så enkelt er det nok ikke! Riktignok er det mange aktiviteter og oppgaver som de enkelte bedrifter ordner opp i selv. Likevel er det mange forhold som krever at man står sammen, at man samarbeider og at man er i stand til å utnytte felles fortrinn og kompetanser eller står sammen mht å ta tak i felles flaskehalser og trusler. 

Mange har nok hørt historien til bilprodusenten Toyota, som utfordret amerikansk bilindustri fra 1950-tallet med å produsere biler som var bedre og billigere. Den japanske ingeniøren Taiichi Ohno regnes som grunnleggeren av Toyota Production System, en metode alle bilprodusenter og de fleste produksjonsbedrifter bruker i dag. Ohno kom til bedriften i 1943 og automatiserte og forbedret produksjonen ved å sette klare mål, involvere alle ansatte, et sterkt fokus på samarbeid på alle plan, samt tett involvering fra ledelsen i produksjonen. 

Mitt poeng er at det er mange likehetstrekk mellom produksjonssystemer i næringslivet og det å ha en strategisk næringsplan i Flatanger. En slik plan handler i første rekke om at næringslivet, kommunen og innbyggerne i felleskap blir enig om mål, strategier og hvilke konkrete tiltak som det skal arbeides med framover. Dette bidrar til forankring og legitimitet, samtidig som det gir næringsarbeidet en tydelig profil utad. Kommunen og næringsaktørene vil oppfattes som mer samkjørt, mer enig, mer offensiv, mer attraktiv og ikke minst mer effektiv. Til sammen gir dette bedre betingelser for å kunne ta ut potensialet for verdiskaping som man har i Flatanger. 

Forskning i dag viser at organisasjoner eller selskaper som utvikler tydelige ambisjoner, mål og strategier for hvor de vil og hvordan de vil komme seg dit – oftere lykkes med å nå sine mål enn de som ikke jobber målretta og strukturert. 

Når det gjelder næringsutviklingsarbeid i kommuner og regioner er følgende tre forhold avgjørende for å lykkes: 

En overordna plan som beskriver områdets ambisjoner, mål, strategier og tiltak
Evne til samarbeid og utnyttelse av komplementære kompetanser og ressurser
Et kompetent lederskap som kan omsette strategier til praktisk handling 

Et fjerde punkt tas ofte med – og det handler om ressurser og økonomi, at det er evne og vilje til å investere i utviklingsarbeidet og gjennomføring av de ulike tiltak. I motsatt fall risikerer man at plandokumentet havner i den såkalte «skuffen»!

[annonse]
Planarbeidet som nå er igangsatt er etter et initiativ av Flatanger Næringsforum, der man tar utgangspunkt i planen for perioden 2017 - 2020. Nå utarbeides det en plan for 2021 – 2023! Årsaken til et såpass kort tidsperspektiv er at endringene i samfunnet skjer raskt, og at forutsetninger og rammebetingelser stadig endres – ikke minst gjennom økt mobilitet og trådløse kanaler som internett og mobiltelefoni der vi påvirkes stadig raskere av internasjonale trender. I næringsutviklingssammenheng anses derfor et 3-års perspektiv som tilstrekkelig.

Prosessen vi er i gang med er to-delt. Første del er en analyse som får fram situasjonen i Flatanger i dag; en såkalt ståstedsanalyse som beskriver Flatanger pr april 2021.  Andre del av prosessen handler om å sette seg mål, gjøre valg av strategier og sørge for prioritering av de viktigste tiltakene framover. 

På Flatangernytt.no finner du nå en annonse som invitere deg til å være med å påvirke. Her får du tilgang til ståstedsanalysen og mulighet for å gi både ris og ros, samt dine innspill til hva som må prioriteres nå.

Av Arnt-Ivar Kverndal
Seniorrådgiver i INAQ

 

 

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.