- Flatanger Høyre mener vekst og utvikling er nødvendig for å opprettholde et godt og livskraftig lokalsamfunn, skriver Ståle Ruud i Høyre i dette debattinnlegget. (Foto: Privat)
DEBATT

Høyre for bærekraftig vekst og utvikling


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Flatanger Høyre mener vekst og utvikling er nødvendig for å opprettholde et godt og livskraftig lokalsamfunn. Vi vil føre en forutsigbar arealpolitikk. Selv om vi vil styre etter forutsigbare og tydelige målsettinger, skal vi sørge for fleksibiltet og gode løsninger der dette kreves og er ønskelig. Vi vil ikke at (gammelt) planverk skal stoppe gode ønskede tiltak. Innbyggere og næringsliv fortjener det. Folket er livskraften, og er den viktigste ressursen som vi vil lytte til.

Høyre vil føre en arealpolitikk som både legger til rette for utvikling og tar hensyn til naturverdiene rundt oss. I vår kommune er naturressursene og naturgitte forhold, både tidligere og i nåtid, næringsgrunnlaget for svært mange.

Norges nest største eksportnæring havbruksnæringa er et eksempel. Mange bedrifter og mange arbeidstakere er direkte og indirekte avhengige av rent hav, et fungerende økosystem/vannmiljø og markedstilgang til krevende kunder. Vi ser at næringa selv hele tiden bruker store ressurser på tiltak for bærekraftig forvaltning. Også tjenesteleverandører bruker sin kompetanse og store ressurser på innovative klimatiltak. Innovasjon og gjennomføring med fokus på bærekraft er godt i gang.

Høyre vil blant annet føre en næringspolitikk som bidrar til gode klimatiltak og skaper utvikling. Vi vet at næringslivet gjør en svært viktig innsats i arbeidet med klima- og miljøutfordringene allerede. Deler av vårt næringsliv praktiserer sirkulærøkonomi og bioøkonomi i stort omfang. Ressurser gjenbrukes i utvikling av nye produkter og nye arbeidsplasser. Mindre uttak av råvarer og gjenbruk er effektive klimatiltak i praksis. Omstilling til mer klimavennlige produksjoner, bruk av ny teknologi, sirkulærøkonomi og bioøkonomi er viktig for det Grønne skifte, men også mer og mer markedskrav og nye forretningsmuligheter.

Høyre vil bidra og legge til rette der vi kan for at den gode utviklingen skal fortsette.

På land kan fortetting i allerede utbygde områder der det ligger til rette være effektiv arealbruk. For spredt utbygging og i nye områder ønsker vi sammen med utbyggere å finne gode løsninger som samtiidg ivaretar landskap og natur på en god måte. Høyre mener at det klarer vi best lokalt. Vi vil ha mer lokalt selvstyre. Sentralt jobber derfor Høyre for at kommunene skal få mer myndighet i arealpolitikken.

Vi har tillit til at både næringsliv og innbyggere sammen med kommunale myndigheter ser verdien av å forvalte ressursene på en bærekraftig måte, og sikre et godt livsgrunnlag og attraktivt lokalsamfunn i dag og for våre etterkommere.

Om du er enig med oss vil Høyre gjerne ha din stemme.

Godt valg!


Av Ståle Ruud, 3.kandidat for Flatanger Høyre

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.