« Tilbake til kalender

Gudstjeneste Vik kirke

Gudstjeneste i Vik kirke søndag 1. desember kl.11.00 v/ prost Håkon Olaussen, ny sokneprest David Spjøtvold og organist Stein Moe.

Velkomst for ny sokneprest. Takkoffer til «Lys til verden». Kirkekaffe.