Helge Kristensen på talerstolen i det siste kommunestyremøtet før sommeren.

Helge Kristensen til minne

MINNEORD

Da vi skulle velge hvert vårt politiske slagord før kommunevalget i 2019, valgte Helge «For de mange, ikke for de få!» Slagordet var som skapt for Helge. Han var alltid opptatt av fellesskapsløsninger, rettferdighet og et samfunn med små forskjeller. Han kjempet sterkest for dem som selv ropte minst, og han var genuint opptatt av å få alle med.

Vi i Flatanger SV har mistet vår lokallagsleder. Vi har mistet en sterk sosialist, et varmt medmenneske, en god samtalepartner og en lokalpolitiker som var «hel ved».

Helge hadde gode verdier og var utrettelig i kampen for sine hjertesaker. «Vi må ikke gi opp! Det er viktig å få fram våre synspunkter!», minnet Helge oss på de gangene det føltes motløst å være det evige mindretall. Han var opptatt av å ha en politisk kultur der alle fikk si meningene sine. Han ville at vi skulle bryne tanker og han lytter godt til alles argumenter. Ett av de siste store folkemøtene han fikk delta på, var når hans tidligere elev, nåværende nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, kom til Overhalla i vår for å drøfte «Trenger vi distriktene?». Helge kom tilbake fra møtet stolt av sin tidligere elev og ivrig og engasjert etter en god debatt.

Helge var en mann med allsidige interesser. Politisk var han opptatt av både de nære ting lokalt og av store politiske hendelser og vinder globalt. 1. mai snakket han i sin appell glødende om både fagforeningspolitikk og privatisering og om den meningsløse krigen Putin og Russland fører mot Ukraina. Ingen sak var for stor eller for liten.

Ett av områdene Helge hadde spesiell interesse av og engasjement for, var trafikksikkerhet. I sin lærergjerning underviste han i valgfag trafikk og i politikken kjempet han for å få trafikksikkerhet mer på dagsorden lokalt. At han selv skulle miste livet i en tragisk ulykke, er med å gi oss som står tilbake ny energi til å fortsette arbeidet for denne og andre viktige saker.

Vi kommer til å savne Helge, men vi skal holde minnet om han varmt ved fortsatt å jobbe for de verdiene han kjempet for. Nå går tankene våre først og fremst til Ingeborg som har mistet sin aller nærmeste og til Helges barn, barnebarn, øvrige familie og venner. Vi lyser fred over Helges minne.

For Flatanger SV, Turid Kjendlie

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.