- Vi i Flatanger Høyre tror på valgfrihet til det enkelte menneske og er opptatt av at tjenestetilbudet skal være av god kvalitet, skriver Aina Merete Wibstad, 2.kandidat for Flatanger Høyre, i dette debattinnlegget. (Foto: Privat)
DEBATT

Grunnlaget for et godt helsetilbud skal ligge lokalt

Vi er en liten kommune i folketall, men vi har et godt tilbud når det gjelder kommunale helsetjenester i Flatanger. En spredt bosetting i kommunen gjør at tilgangen på noen av disse tjenestene er varierende.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Med et innbyggertall på ca 1120 har vi tjenester som fastlege, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, fysioterapi, tannhelsetjeneste, hjelpemiddelsentral, hjemmesykepleie m.m. Vi har et flott pleie- og omsorgstun, som er den største  arbeidsplassen i kommunens helsetjeneste. Jeg vil også nevne verdien av at vi har en fast  aktivitør som bidrar til aktivitet og livsglede. Et lavterskeltilbud innen rus og psykisk helse er og på trappene. 

Grunnlaget for et godt helsetilbud skal ligge lokalt. 

Jeg er selv utdannet spesialsykepleier og jobber til daglig som AMK-operatør og sykepleier i  akuttmottak ved Sykehuset Namsos, men jeg har også jobbet flere år innen eldreomsorgen.  Derfor faller det meg naturlig å være opptatt av helsetilbudet i kommunen, spesielt  eldreomsorgen. 

I årene som kommer blir vi stadig flere eldre. Vi lever lenger og de som er rammet av sykdom har ofte kompliserte og sammensatte tilstander. Ensomhet er en stor utfordring  blant eldre. Det er kortere liggedøgn i sykehus og dette fordrer at kommunehelsetjenesten  må være i stand til å møte disse kravene i tiden fremover. Ifølge SSB vil vi i 2040 være  dobbelt så mange over 80 år som i dag.  

Vi i Flatanger Høyre tror på valgfrihet til det enkelte menneske og er opptatt av at tjenestetilbudet skal være av god kvalitet. Tjenestetilbudet skal være bygget på fagkompetanse, forutsigbarhet, kontinuitet og trygghet. Pårørende er en ressurs og skal ha  innflytelse på tjenestetilbudet til den de er glad i. En god samhandling mellom sykehus, fastlege og kommune er også viktig i denne sammenheng. 

Helsepersonellkommisjonens utredning beskriver at vi ikke trenger eller vil få flere ansatte,  men at man må ta i bruk mer velferdsteknologi og se på en omdisponering av oppgaver  innen tjenesten. Vi tror absolutt det kan være noe å hente her, men samtidig er det  begrenset hvor mye fortere ansatte kan løpe? 

  • Høyre vil jobbe for en god rekrutteringspolitikk og flere heltidsstillinger. Vi ønsker et  tettere samarbeid med forbund og tillitsvalgte. Samtidig må vi legge til rette for at  ansatte klarer å stå i arbeid over tid. Dette er viktig og god kompetanse som vi må  bevare. 
  • Høyre vil jobbe for at kommunen skal støtte videreutdanning av fagpersonell i helsetjenesten. Dette for å vise at vi satser på og investerer i ansatte, men også for å øke fagkompetansen innad i tjenesten. Mer kompetanse gir en tryggere hverdag  både for den som gir hjelp og den som mottar hjelp.
  • I årene som kommer vil det være behov for flere varierte boformer. Vi vil legge til rette for etablering av leiligheter og seniorhus med universell utforming og god standard, med fellesområder og møteplasser. Dette for at flere kan ha mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker. 
Vi i Høyre mener at dette ikke er noe å vente med! Er du enig med oss vil Høyre gjerne ha din stemme. 

Godt valg! 

Av Aina Merete Wibstad, 2. kandidat for Flatanger Høyre

 

 

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.